«Ναι» στη διαθεσιμότητα αλλά με προϋποθέσεις από Μπουτάρη

Αναδημοσίευση από www.tanea.gr

 

Να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία όλων των εργαζομένων στον Δήμο Θεσσαλονίκης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και όχι μόνο εκείνων που θα υπαχθούν κατά τις προϋποθέσεις του νόμου σε καθεστώς διαθεσιμότητας ζήτησε από την αρμόδια διεύθυνση του δήμου ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης (φωτογραφία).

Με την κίνησή του αυτή ο κ. Μπουτάρης δηλώνει ότι ο δήμος θα εφαρμόσει τον νόμο, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήματα όπως η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Στο έγγραφό του επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να διατεθούν αυτά τα στοιχεία σε κανέναν άλλον παραλήπτη εντός ή εκτός δήμου, ενώ ταυτόχρονα ζητά από τις υπηρεσίες να μάθει:

– Τα στοιχεία εκείνων που πληρούν ακριβώς τις προϋποθέσεις του Μνημονίου για υπαγωγή σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

– Τα προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν στις υπηρεσίες του δήμου από την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας. Οπως καταλήγει ο Γιάννης Μπουτάρης στο έγγραφό του, όσα ζητήματα προκύψουν από τα στοιχεία που ζητά να λάβει θα αποτελέσουν αντικείμενο ερωτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός και εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε πάρει απόφαση να μην αποστείλει τα στοιχεία των υπαλλήλων που υπάγονται σε διαθεσιμότητα.