«Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Εναλλακτικές Καλλιέργειες για Νέους Ανέργους»

νεα γενια

Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση – Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων

«Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Εναλλακτικές Καλλιέργειες για Νέους Ανέργους»

Συνεχίζεται, με αμείωτο ενδιαφέρον και ζήλο από τους συμμετέχοντες νέους, η υλοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων «Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Εναλλακτικές Καλλιέργειες για Νέους Ανέργους» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Εθνική Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση».

Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί, η διεξαγωγή των σεμιναρίων πάνω σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εναλλακτικής καλλιέργειας, οι υπαίθριες καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών και η κατασκευή της ιστοσελίδας alternative crops of youth που θα συμβάλλει στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων και της πληροφόρησης, με χρήσιμο υλικό, για όσους άλλους νέους θέλουν στην πορεία να ασχοληθούν επιχειρηματικά με τις συγκεκριμένες καλλιέργειες και μέχρι πρότινος δεν τις είχαν υπόψη τους. Επίσης, η δράση στηρίζεται από το Δήμο Αιγιάλειας και άλλους τοπικούς φορείς.

Η παρούσα δράση, με έναυσμα την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας και την προώθηση της αγροτικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας και αυταπασχόλησης, αποτελεί μία πρωτοβουλία 16 νέων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος, όπου εδώ και δυο χρόνια, μέσω του συλλόγου, συμμετέχουν σε δραστηριότητες για νέους άνεργους με θέμα την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τους νέους τρόπους καλλιεργειών.

Στόχος είναι να συμβάλουν στην ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο τομέα της εναλλακτικής καλλιέργειας των αρωματικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή, όπου δεν είναι δυστυχώς ευρέως γνωστές τέτοιου είδους καλλιέργειες. Κατά συνέπεια, οι νέοι άνεργοι της περιοχής δεν έχουν υπόψη τους αυτές τις δυνατότητες, ώστε να ασχοληθούν επιχειρηματικά και να βρουν διέξοδο από την απειλή του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, ενώ ζουν με την απογοήτευση της ανεργίας και την τάση της φυγής για ένα καλύτερο μέλλον. Κοινή πεποίθηση είναι ότι η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης θα γίνει μόνο μέσω της μύησης και της συλλογικής δράσης των νέων σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις που γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και μεγάλη επιτυχία όπως οι εναλλακτικές συνεταιριστικές καλλιέργειες.

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, οι νέοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια πιλοτική δράση υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων εναλλακτικής καλλιέργειας αρωματικών φυτών και θεραπευτικών βοτάνων, που υλοποιείται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, με την διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων-μαθημάτων αλλά και σε πρακτικό-εμπειρικό επίπεδο, με την διεξαγωγή υπαίθριων workshops που έχουν την μορφή μικρών πειραματικών εναλλακτικών καλλιεργειών που οι ίδιοι οι νέοι καλλιεργούν και συντηρούν. Με τη συγκεκριμένη δράση οι νέοι γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους καλλιεργειών καθώς την οργάνωση και την λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα. Οι νέοι γνωρίζουν πλέον πως υπάρχουν λύσεις υγιούς επιχειρηματικότητας στο τόπο τους με μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας και τα οποία για να επιτευχθούν χρειάζεται την μεταξύ τους συνεργασία και ομαδική δουλειά.

Τα αρωματικά και θεραπευτικά φυτά που καλλιεργούνται είναι: η ρίγανη, ο βασιλικός, ο μάραθος, ο κρόκος, το φασκόμηλο, το θυμάρι, η λεβάντα, το χαμομήλι και το δίκταμο.

Η καινοτομία του σχεδίου έγκειται στο γεγονός ότι συνδυάζει την θεωρία με την πράξη. Για πρώτη φορά στην ευρύτερη περιοχή λαμβάνει χώρα μια εκπαιδευτική δράση που δεν σταματά μόνο στο θεωρητικό κομμάτι, αλλά αγκαλιάζει και τη βιωματική μάθηση μέσω της δημιουργίας μικρών πρότυπων εναλλακτικών καλλιεργειών.

Το δεύτερο καινοτόμο στοιχείο είναι ότι η δράση ασχολείται με δύο καινοτόμες προσεγγίσεις στο χώρο της οικονομίας και της αγροτικής ζωής. Στο χώρο της οικονομίας ασχολείται με την νέα μορφή επιχείρησης της κοινωνικής οικονομίας την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ενώ στο χώρο της αγροτικής ζωής με την νέα μορφή καλλιεργειών, τις εναλλακτικές καλλιέργειες, οι οποίες είναι καλλιέργειες, μικρού κόστους και μικρών απαιτήσεων με μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας. Το τρίτο και τελευταίο καινοτόμο στοιχείο της δράσης είναι ότι οι ίδιες οι εναλλακτικές καλλιέργειες πραγματοποιούνται όχι με συμβατό τρόπο χρησιμοποιώντας χημικά λιπάσματα αλλά με βιολογικό τρόπο.

Σε δημόσια παρουσίαση, οι νέοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος, θα εκθέσουν περαιτέρω τα αποτελέσματα της δράσης και τις προοπτικές της στο μέλλον για την περιοχή.

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

νεα γενια