ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005-2007

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Ως συνέχεια τον Μάρτιο του 2005 ξεκίνησε το πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005-2007 διάρκειας 3 ετών με σκοπό την επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης.

Οι στόχοι του ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών εστιάζοντας στις πραγματικές τους ανάγκες, η αύξηση της διαφάνειας, η υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, η αναδιαμόρφωση υπηρεσιών και διαδικασιών, η προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών και η ενοποίηση του νομικού πλαισίου.

 

http://www.gspa.gr/%285301858568061256%29/documents/p12b_07_05_08b.pdf