Προσφορά Ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης υπηρεσιών Διαδικτύου και ψηφιακού περιεχομένου.

Για κοινωφελείς οργανισμούς Ο.Τ.Α. και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 35 νέοι συνεργάτες, επιστήμονες πληροφορικής, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης Διαδικτύου και ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου σε πολύ προσιτές τιμές, προσαρμοσμένες στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

 Πρόκειται για νέους επιστημονικούς συνεργάτες που εμπλούτισαν και εφάρμοσαν τις γνώσεις τους μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας των ηλεκτρονικών εφημερίδων “Social Activism Αθηνών” και “Οίκοpress”. Με την ολοκληρωμένη εμπειρία στη διαχείριση Διαδικτύου που απέκτησαν με το τέλος του προγράμματος, είναι διαθέσιμοι να καλύψουν ανάγκες χαμηλού προϋπολογισμού, είτε ως ομάδα είτε ως μεμονωμένοι συνεργάτες.

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 

  •     Δημιουργία ιστότοπων
  •     Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
  •     Διαχείριση Διαδικτύου
  •     Υπηρεσίες διάδοσης
  •     Social Media
  •     Newsletters

 

Ομάδες συνεργατών

 

 • Επιστήμονες πληροφορικής
 • Δημοσιογράφοι
 • Οικονομολόγοι
 • Γεωπόνοι
 • Περιβαλλοντολόγοι
 • Ψυχολόγοι
 • Κοινωνιολόγοι – Πολιτικοί επιστήμονες

 

Βιογραφικά συνεργατών ανά κατηγορία

 

Web site: http://www.socialactivism.gr

 

email: info@socialactivism.gr