Το ζήτημα του αποκλεισμού επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς και συλλογικότητες, της Κοινωνίας Πολιτών κατά παρέκκλιση των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και η ανάγκη αποκατάστασης αυτής της κοινωνικής αδικίας από το Υπουργείο Εργασίας.

Το ζήτημα του αποκλεισμού επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς και συλλογικότητες, της Κοινωνίας Πολιτών κατά παρέκκλιση των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και η ανάγκη αποκατάστασης αυτής της κοινωνικής αδικίας από το Υπουργείο Εργασίας.

Η Πανελληνία Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) είναι μια εθελοντική δομή στήριξης, μελετών  και συμβουλευτικής για όλους τους φορείς κοινωνικής οικονομίας. Είναι ο φορέας που διοργάνωσε το πρώτο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» τον Ιούνιο 2016 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με ενώσεις, συλλόγους και φορείς της κοινωνίας πολιτών (πήραν μέρος πάνω από 500 οργανώσεις). Στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις για μια σειρά αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης από μη κερδοσκοπικούς φορείς του τρίτου τομέα της οικονομίας. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη διάθεση  αναλογικά πόρων για την κοινωνική οικονομία στη χώρα μας, διαπιστώνουμε ότι από το 2013 το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει διαθέσει καθόλου πόρους για την ενίσχυση της εργασίας για τον τρίτο τομέα της οικονομίας, κατά παράτυπο τρόπο.