ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ του Τζερεμυ Ρίφκιν

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

του Τζερεμυ ΡίφκινΤο Κίνημα Καθαρού Διαδικτύου, που αποκαλείται επίσης Ενεργειακή Τεχνολογία Πληροφορικής ή Καθαρή Τεχνολογία Πληροφορικής, είναι πιθανόν να προωθήσει την αλλαγή πα­ραδειγματικού μοντέλου με αστραπιαία ταχύτητα, αφήνοντας στην άκρη τις παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές, ενώ οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα διερωτώνται πώς δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τα σημάδια – ακριβώς σαν την περίπτωση που η γενεά του Διαδικτύου άρχισε να δημιουργεί εφαρμογές και να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα για να μοιράζεται μουσική, βίντεο, ειδήσεις και πληροφορίες, αφήνοντας πίσω της τις βιο­μηχανίες πληροφόρησης και διασκέδασης.

Για να κατανοήσουμε την ταχύτητα με την οποία πρόκειται να συμβεί αυτή η αλλαγή, χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω για λίγο και να ρίξουμε μια ματιά στον Νόμο του Ζάκερμπεργκ που ονομάσθηκε έτσι από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον ιδρυτή του Facebook. Ο Ζάκερμπεργκ ανεκάλυψε μία καμπύλη εκθε­τικής ανάπτυξης στα κοινωνικά μέσα, που δεν διαφέρει πολύ από τον Νόμο του Μουρ για την υπολογιστική ισχύ και την ανακάλυψη του Σουάνσον για την ηλιακή τεχνολογία. Χρησι­μοποιώντας δεδομένα που συνέλεξε στο πλαίσιο του Facebook, ο Ζάκερμπεργκ δείχνει ότι η ποσότητα πληροφοριών που διακι- νείται στο Facebook διπλασιάζεται κάθε χρόνο και προβλέπει ότι ο διπλασιασμός αυτός θα εξακολουθήσει στο προβλέψιμο μέλλον. Ο πολλαπλασιασμός φθηνών υπολογιστών και κινη­τών συσκευών μας διευκολύνει να μοιραζόμαστε με άλλους κάθε στιγμή της καθημερινής μας ζωής μέσα από τα κοινωνικά μέσα. Για παράδειγμα, το Spotijy, μία υπηρεσία αναπαραγωγής


μουσικής, μπορεί να ανεβάσει αυτόματα κάθε τραγούδι που ακούει κανείς στο Facebook. Μέσα στους πρώτους μήνες από την εισαγωγή του, πραγματοποιήθηκαν 1,5 δισεκατομμύριο «ακροάσεις» μέσω του Spotify και άλλων εφαρμογών. Η Apple έχει σήμερα μία εφαρμογή Iphone που την ονομάζει Find My Friends (Βρες τους Φίλους Μου), η οποία της επιτρέπει να βρει πού βρίσκεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και να μοιραστεί την πληροφορία με άλλους μέσα στο δίκτυό της29.

Παρόμοιες εφαρμογές αναπτύσσονται για να δώσουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να συνεργασθούν για την παραγωγή και κατανάλωση πράσινης ενέργειας μέσα από το Ενεργειακό Διαδίκτυο.

Το Κίνημα Καθαρού Διαδικτύου διοργανώνει τα Σαββατο­κύριακα μαραθώνιους για χάκερ απ’ όλον τον κόσμο. Αυτές οι διοργανώσεις φέρνουν σε επαφή και συνεργασία παραγωγούς λογισμικού, κοινωνικούς επιχειρηματίες, και περιβαλλοντικούς ακτιβιστές για τη δημιουργία εφαρμογών που θα επιτρέψουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να γίνουν παίκτες στο Ενεργειακό Διαδίκτυο. Οι δημιουργοί των καλύτερων εφαρμο­γών βραβεύονται.

Στον Μαραθώνιο Χάκερ του Κινήματος Καθαρού Διαδικτύ­ου της Νέας Υόρκης, οι παραγωγοί λογισμικού που ήταν αρ­κετές εκατοντάδες, χωρίστηκαν σε δεκαπέντε ομάδες και μετά από εντατική εργασία είκοσι οκτώ ωρών, παρουσίασαν κάποιες ευρηματικές νέες εφαρμογές που αφορούσαν τη χρήση της δια- δικτυακής τεχνολογίας για τη διαχείριση πράσινης ενέργειας. Ο νικητής του Μαραθώνιου της Νέας Υόρκης ήταν μία ομάδα με την ονομασία Econofly. Η ιστοσελίδα της επιτρέπει σε κατανα­λωτές να συγκρίνουν συσκευές με κριτήριο την εξοικονόμηση ενέργειας. Ένας άλλος νικητής, το Pcirkifi, είναι μία εφαρμογή που βοηθά τον χρήστη να εντοπίσει ένα πάρκο της Νέας Υόρ­κης που διαθέτει WiFi hotspot. Μία άλλη βραβευμένη εφαρ­μογή, η Nycbldgs.com, χρησιμοποιεί ενεργειακά δεδομένα που


προέρχονται από τον Δήμο της Νέας Υόρκης για να καταρτίσει έναν χάρτη όλων των δημοτικών κτηρίων της πόλης, βαθμολο­γώντας τα ως προς τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές διοξει­δίου του άνθρακα. Ο σκοπός είναι να εντοπισθούν κτήρια που μπορούν να αναβαθμισθούν και να μετατραπούν σε μικρούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και να επισημάνει τα «κτήρια πρωταθλητές» που αποτελούν παραδείγματα σύγχρονης πρά­σινης σχεδίασης και ενεργειακής αποτελεσματικότητας30.

Η ιδέα πίσω από το κίνημα Καθαρού Διαδικτύου είναι να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία πληροφορικής, το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα για να συνενώσει ανθρώπους με παρό­μοια νοοτροπία, για τη δημιουργία παράπλευρων οικονομιών κλίμακος, για την υλοποίηση ενεργειακής αποτελεσματικό­τητας και την εισαγωγή τεχνολογίας συλλογής ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτό σημαίνει την απλούστευση της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών που αφορούν την ενεργειακή αποτε- λεσματικότητα, ώστε η επένδυση σε τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας να γίνει ευκολότερη και φθηνότερη.

Η Mosaic είναι μία εταιρία που ανήκει στο κίνημα του Καθα­ρού Διαδικτύου, η οποία χρησιμοποιεί τη συμμετοχική χρημα­τοδότηση μέσω του Διαδικτύου για να εγκαθιστά ηλιακά πάνελ επάνω σε στέγες. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι, ότι ένα μεγάλο τμήμα του κόστους χρηματοδότησης ανανεώσιμης ενέργει­ας δεν αφορά τα ίδια τα ηλιακά πάνελ -τα οποία γίνονται όλο και φθηνότερα- αλλά τις «μαλακές δαπάνες» που περιλαμβά­νουν την αξιολόγηση του πελάτη, την εξέταση του χώρου, και τη χρηματοδότηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εταιρίες που ασχολούνται με την εγκατάσταση μονάδων ηλιακής ενέργειας δαπανούν περί τα 2.500 δολάρια για να εξασφαλίσουν έναν νέο πελάτη. Εκτιμάται ότι λύσεις τεχνολογίας πληροφορικής -χρη­σιμοποιώντας τα κοινωνικά μέσα- θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος της ηλιακής ενέργειας κατά 75%, κάνοντάς την φθη­νότερη από τον άνθρακα.Το Κίνημα Καθαρού Διαδικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες δέχεται βοήθεια Μαζικών Δεδομένων από μία νέα κυβερνητική πρωτοβουλία που ονομάζεται Green Button (.Πράσινο Κουμπί). Το πρόγραμμα αυτό, που ξεκίνησε το 2011, ενθαρρύνει εται­ρίες ενέργειας και κοινής ωφέλειας να παρέχουν οικειοθελώς εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου σχετικά με τη χρήση ενέργειας, τα οποία είναι σήμερα διαθέσιμα για πρώτη φορά λόγω της εγκατάστασης εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν σημεία συλλογής ζωτικών δεδομένων στο πλαίσιο της υποδομής του Ενεργειακού Διαδικτύου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να τα κατεβάσουν οι πελάτες των εταιριών και έτσι να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να διαχει- ρισθούν πιο αποτελεσματικά τη δική τους χρήση ενέργειας. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, ο αριθμός πελατών με άμεση πρό­σβαση στα ατομικά δεδομένα χρήσης ενέργειας εκτοξεύθηκε στα τριάντα ένα εκατομμύρια32.

Εταιρίες όπως οι Opower, Itron, First Fuel, Efficiency 2.0, EcoDog, Belkin, και Flonest Buildings έχουν αποδυθεί σ’ έναν αγώνα δρόμου για να αναπτύξουν νέες εφαρμογές και διαδι- κτυακές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομέ­να Green Button, για να επιτρέψουν στους χρήστες να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο του ενεργειακού τους μέλλοντος33.

Αυτή η πληθώρα δεδομένων για την ατομική χρήση ενέρ­γειας περνά σήμερα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι μελέτες δείχνουν, ότι συχνά το χρήμα δεν είναι ο αποφα­σιστικός παράγων για να πεισθούν οι άνθρωποι να αλλάξουν τον ενεργειακό τρόπο ζωής τους. Αντίθετα, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η αλλαγή του ενεργειακού προφίλ ενός ατόμου συχνά υποκινείται από την επιθυμία να συνεργασθεί σε μία κοι­νή δέσμευση απέναντι σ’ έναν βιώσιμο τρόπο ζωής και από μία αίσθηση συλλογικής ενδυνάμωσης.

Το να μπορεί κάποιος να μοιράζεται τα ενεργειακά του δε­δομένα μέσα από τα κοινωνικά μέσα είναι ένας ισχυρός τρόπος


για να ξεκινήσει μία ισότιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με νέους τρόπος διαχείρισης ενέργειας. Η παροχή ενεργειακών συμβουλών, η αλληλοενημέρωση για άλλες νέες εφαρμογές για τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, η συνερ­γασία σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς για τη φθηνότερη εγκα­τάσταση μονάδων ανανεώσιμης ενέργειας ή απλά η άντληση ευχαρίστησης από λίγο φιλικό ανταγωνισμό ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια κοινότητα των ακτιβιστών της βιωσιμό­τητας.

To Facebook ξεκίνησε την εφαρμογή Social Energy Λρρ το 2012, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Προστασίας Φυσικών Πόρων, την Opower, και δεκαέξι εταιρίες κοινής ωφέλειας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να το δηλώσουν στην ενεργειακή εφαρμογή Green On Facebook ή στην ιστοσελίδα της Opower. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί δεδομένα από τον λογαριασμό ηλε­κτρικού ρεύματος για να δείξει πώς συγκρίνεται το σπίτι σας με παρόμοια σπίτια σε όλη την Αμερική, καθώς και με τα σπίτια φίλων σας στο Facebook. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δια- γωνισθούν με άλλους για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποτελεσματικότητα, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να συγκροτήσουν ομάδες που ενδιαφέρονται να διερευνή- σουν διάφορες πράσινες ενεργειακές πρωτοβουλίες. Η εφαρ­μογή παρέχει επίσης τεχνικές πληροφορίες και μία πλατφόρμα για όλους τους συμμετέχοντες, μέσω της οποίας μπορούν να ανταλλάσσουν ενεργειακές συμβουλές. Η Μαίρη Σκοτ Λυν του Facebook, η οποία είναι υπεύθυνη για τα προγράμματα βιωσι­μότητας της εταιρίας, σχολίασε ότι «η εφαρμογή έχει σχεδια- σθεί για να καταστήσει την εξοικονόμηση ενέργειας κοινωνική και να δημιουργήσει μία συζήτηση για τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας η οποία σήμερα δεν υπάρ­χει». Η Λυν πιστεύει ότι «η προσθήκη της κοινωνικής διάστα­σης της περιβαλλοντικής δράσης μπορεί να είναι το στοιχείο που έλειπε σε προηγούμενες απόπειρες να δημιουργηθεί μία κοινότητα online σχετικά με την ενέργεια».