ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η.Ε.Α.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 
Παρακολούθησα, ως εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ηράκλειας Ένωσης Αττικής, τη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής του ανοιχτού συνεδρίου της κοινωνίας των πολιτών για την κοινωνική οικονομία. Επίσης στην συνεδρίαση ήταν παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης εκπρόσωποι οργανώσεων από την Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο και άλλα μέλη του δικτύου που προέρχονται από την Ηράκλεια Ένωση Αττικής.  Ήταν πραγματικά μια ανοιχτή διαδικασία συμμετοχής για τα δίκτυα και πιστεύω ότι συνεχώς θα μεγαλώνει ο κύκλος.

Από τα σημαντικότερα πράγματα που άκουσα για το περιεχόμενο και τους σκοπούς του Συνεδρίου και θα σταθώ σε δύο βασικούς στόχους, στη συζήτηση που έγινε:

1.   Για τους ΆΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΟ στην Ελλάδα με τη διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης και συμμετοχής στη διαμόρφωσή του. Πρόκειται για σχέδιο που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο για ανοικτή προσυνεδριακή διαβούλευση.

 2.   Για την ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΟ με ευθύνη της  οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής. Περιοδικό – τόμος για διαφώτιση στα θεωρητικά ζητήματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο.

  
     Αυτά τα δύο θέματα σηματοδοτούν την αυτοοργάνωση και οριζόντια συνεργασία, μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ξεχώρισα τις έννοιες:
 
Κοινωνική οικονομία δεν έχει σχέση με τις δημόσιες επιχειρήσεις, ακόμη και αν αυτές χαρακτηρίζονται κοινής ωφέλειας και προσφέρουν δημόσια αγαθά, όπως παραδείγματος χάριν ΔΕΗ, νερό, νοσοκομεία κ.λπ. Κι αυτό είναι διακριτό, γιατί το υποκείμενο της επιχειρηματικότητας στην προκειμένη περίπτωση είναι το κράτος με τη μορφή εταιρειών Α.Ε., οι οποίες διοικούνται ιεραρχικά δεν είναι μέτοχος και δεν ελέγχονται από την κοινωνία, αλλά από τη γραφειοκρατία του κράτους.
 
Στην κοινωνική οικονομία, ο μέτοχος και ο επενδυτής δεν είναι ούτε το κράτος ούτε η αγορά, αλλά συλλογικοί τοπικοί φορείς και οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η κοινωνική οικονομία δεν επενδύει με κίνητρο την μέγιστη απόδοση του χρηματικού κεφαλαίου, αλλά για την εξασφάλιση σε διαρκή αγαθά με σκοπό την τοπική αυτάρκεια. Δεν επενδύει στα μεγάλα, δημόσια και ιδιωτικά έργα, επενδύει σε αγαθά και υπηρεσίες καθημερινής βιοτικής ανάγκης. Δεν επενδύει στη συγκεντροποίηση της παραγωγής, στα πολύ μεγάλα εργοστάσια, αλλά στην αποκέντρωση στις τοπικές κοινότητες, παραδείγματος χάριν δεν επενδύει στο πετρέλαιο και στις πρώτες ύλες, αλλά στον ήλιο και στο λάδι. Με μία μεταφορική έννοια, δεν επενδύει στη ζάχαρη, επενδύει στο μέλι, γιατί σε λίγα χρόνια στην ενέργεια θα κυριαρχήσει η τεχνολογία άντλησης ενέργειας από τον ήλιο. Οι τιμές του πετρελαίου θα περιοριστούν. Από την άλλη μεριά, η αξία του ελαιόλαδου συνεχώς θα ανεβαίνει στην παγκόσμια αγορά. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν στην κατανεμημένη ενέργεια γιατί ο καθένας και η κάθε μικρή κοινότητα μπορεί να είναι παραγωγός ενέργειας και παραγωγός ελαιόλαδου και άλλων αναγκαίων αγαθών διατροφής.
 
Η κοινωνική οικονομία δεν υπόσχεται σε όλους ότι μπορεί να γίνουν πλούσιοι, όπως γινόταν με το σύστημα της αγοράς, υπόσχεται όμως τοπική αυτάρκεια σε βασικά αγαθά, ενέργεια-διατροφή-περιβάλλον. Η κοινωνική οικονομία δεν παίζει στο χρηματιστήριο, δεν επενδύει στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, επενδύει σε τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες.
 
Αυτά τα ζητήματα πιστεύω ότι τελικά σηματοδοτούν έναν καινοτομικό διάλογο που έχει ανάγκη η χώρα, με δεδομένη την κρίση στο παλαιό παραγωγικό μοντέλο.
 
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος – Γκυλσεν  Ζλίμα
Ηράκλειας Ένωσης Αττικής
Tel: +306980909119