Ομάδα Δημιουργικού των «Social Activism Αθηνών» και «Οίκοpress»

Το δημιουργικό τμήμα των «socialactivism.gr» και «oikopress.gr» συγκροτείται από τους δημιουργούς: Σίτσα Κόνιαρη, Γεωργία Αλεξίου. Οι συγκεκριμένοι δημιουργοί εργάστηκαν στο πλαίσιο του πεντάμηνου προγράμματος Κοινωφελούς