Ελληνική Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος Στην Ελλάδα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί μέρος της ψηφιακής στρατηγικής 2006-2013, η οποία βασίστηκε στη διάγνωση και τον εντοπισμό της ρίζας

IDABC

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος Στόχος του προγράμματος IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens) είναι να προσδιορίζει, να υποστηρίζει

SemanticGov

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος Το SemanticGov αποτελεί έργο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενο από το 6ο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πρόγραμμα. Στοχεύει στη δημιουργία μιας υποδομής λογισμικού,

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005-2007

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος Ως συνέχεια τον Μάρτιο του 2005 ξεκίνησε το πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005-2007 διάρκειας 3 ετών με σκοπό την επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης.

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος Το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε το 2000 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, το οποίο θέτει ως κεντρικό

ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,