Λόφοι και Δήμοι της αρχαίας Αθήνας

Τα σύγχρονα «Παναθήναια»: προτάσεις για πρωτοβουλίες πολιτιστικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής υφής Γράφει η Χριστίνα Χαραλαμποπούλου, Διεθνολόγος Στη σκιά της Ακρόπολης, ξαποσταίνουν εδώ και αιώνες οι