Social Activism Αθηνών: Newsletter 4ου τεύχος

Ο κοινωνικός ακτιβισμός των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών με συνέργειες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το αντίδοτο στην γραφειοκρατία και την σπατάλη ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.

Διαβάστε περισσότερα…


Ανεργία & Μετανάστευση. Ποιά η διέξοδος;

Μέσα στη δίνη της οικονομικής δυσπραγίας που σφυροκοπά τη χώρα τα τελευταία χρόνια, άλλο ένα αγκάθι έρχεται να προστεθεί. Η εκτίναξη της ανεργίας που έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Τα στοιχεία που καταγράφονται στο νέο δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι όχι μόνο απογοητευτικά αλλά θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει τρομακτικά.

Άστεγοι: πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση – Συνέντευξη από την κ. Αλαμάνου, της Μ.Κ.Ο. Κλίμακα

«Πρότυπο είναι να υπάρξει εθνικό σχέδιο δράσης που να περιλαμβάνει όχι μόνο υπηρεσίες διαχείρισης του προβλήματος αλλά και υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης, όπως συμβαίνει και στην Ευρώπη. Δυστυχώς, στην Ελλάδα η αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων βρίσκεται ακόμα σε εμβρυικό στάδιο».

Οι ενέργειες του Δήμου Αθηναίων για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων της Αθήνας

Σε αυτό το κείμενο σας παρουσιάζουμε όλα τα προγράμματα του Δήμου που σχετίζονται με την κάλυψη των βασικών αναγκών των ευπαθών ομάδων της Αθήνας.κατά την πρόσφατη συνάντησή μας με τον αντιδήμαρχο Αθηναίων και πρόεδρο του ΚΥΑΔΑ, κύριο Αποστολόπουλο, οι κοινωνικές δράσεις του Δήμου Αθηναίων δεν περιορίζονται μόνο στους άστεγους, αλλά και στους άπορους γενικότερα.

Διαβάστε περισσότερα…


Τοπική Αυτοδιοίκηση- επιτροπές διαβούλευσης και οργανώσεις κοινωνίας πολιτών

Ποιές οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν οι επιτροπές διαβούλευσης στους Δήμους που εισήχθησαν με το νόμο “Καλλικράτη”; Οι προϋποθέσεις αυτές είναι αφ’ ενός η ουσιαστική συμμετοχή και με περιεχόμενο των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων στις επιτροπές και αφ’ ετέρου η ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου τους μέσα στην αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση με σκοπό την συμμετοχική δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα…


Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Πώς θα είναι ο ενεργειακός χάρτης ως το 2050; μία συζήτηση γύρω από τη σταδιακή εξάντληση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, τη συνεχή και μακροχρόνια τάση αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (με παροδικές ακραίες διακυμάνσεις), την όξυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής (από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και ο άνθρακας), καθώς και τη συνεχή αύξηση της ζήτησης ενεργειακών πόρων λόγω των υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών της Κίνας και της Ινδίας. 

Η αυτοοργάνωση του πολίτη και η κοινωνική οικονομία ως μοχλοί προστασίας του στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που διατρέχει σήμερα η κοινωνία μας

Ποιός, όμως, θα μπορούσε να προστατεύσει τον πολίτη σήμερα από τις αυθαίρετες συμπεριφορές του κράτους, των οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων, τις αυθαιρεσίες κοινωνικών ομάδων, και να διαχειριστεί την αντίδραση της κοινωνίας ώστε να προλάβει και να ελέγξει ακραίες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να αποβούν εις βάρος του;

Διαβάστε περισσότερα…


Υγεία και ευπαθείς ομάδες

Θα μελετήσουμε το ιδιαίτερο προφίλ της καθεμιάς θεωρούμενης ευπαθούς ομάδος (μετανάστες, πρόσφυγες κυρίως, αλλά και κακοποιημένων γυναικών, επαιτών, θυμάτων trafficking) των οποίων ο αυξανόμενος όγκος, η μη εύκολη ομογενοποίησή τους σε ομάδες , καθιστούν τις ομάδες αυτές περισσότερο δύσκολες ως προς το χειρισμό και την ένταξή τους στο πλαίσιο των δεδομένων στόχων που έχει κάθε σύστημα κοινωνικής πολιτικής, τόσο για τους ίδιους αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο, με σκοπό το εν λόγω σύστημα να μην καταρρεύσει. 

Τι είναι Κοινωνική Οικονομία

Κοινωνική οικονομία είναι η αλληλέγγυα οικονομία, είναι ένας άλλος χώρος οικονομικής δραστηριότητας, πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για το εισόδημα και την απασχόληση / για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της δυσπραγίας και της φτώχειας. 

Διαβάστε περισσότερα…


«Παι-ζώντας» μαζί σπάμε τα στερεότυπα

Το Κ.Ε.Μ.Ο.Π. και η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, δύο φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται χρόνια σε θέματα υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μαζί με τη BEEGROUP, μία εταιρεία από το χώρο της επικοινωνίας, υλοποιούν αυτή την περίοδο τη δράση «Παι-ζώντας».Το πρόγραμμα «Παι-ζώντας μαζί» στοχεύει στην ενθάρρυνση των μεταναστών υπηκόων τρίτων χωρών ώστε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Η συμμετοχή σε αθλήματα είναι ένα μέσο κοινωνικοποίησης και ένταξης. 

Διαβάστε περισσότερα…


Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνία Πολιτών – Εκκλησία

 Είναι σίγουρα ενδιαφέρον, το πώς μπορεί τόσο η δράση των Μ.Κ.Ο όσο και όλες οι δράσεις που σχετίζονται με μη κρατικές υπηρεσίες να ενισχυθούν, να γίνουν γνωστές στον ευρύτερο πληθυσμό, να διατηρηθούν αυτές που προσφέρουν ουσιαστικές, μακροχρόνιες και αναγκαίες σε κομμάτια του πληθυσμού υπηρεσίες (ειδικά σε αυτούς τους καιρούς), αλλά και γενικότερα να ερευνηθεί και να γίνει ουσιαστικότερος ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, της «κοινωνικής οικονομίας», των φιλανθρωπικών πρακτικών (με όσα μη θεμιτά έχει συνδεθεί ο ρόλος τους), των οργανώσεων και των δικτύων αλληλοβοηθείας και όλων των μορφών εθελοντισμού στις διάφορες μορφές κοινωνικής φροντίδας.

Διαβάστε περισσότερα…


Flexicurity εργασίας

Η ευελιξία των εργασιακών σχέσεων προβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις, την εργοδοσία, ως η καλύτερη επιλογή για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων συνεπειών της κρίσης. Από την άλλη πλευρά, καθολικό υπήρξε το αίτημα για διασφάλιση γενικότερης ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζόμενων. Η flexicurity ήρθε να γεφυρώσει το χάσμα των αντικρουόμενων συμφερόντων εργοδοσίας και εργοδοτών. Είναι, όμως, εφικτό να συνδυαστούν αυτά τα δύο αντίθετα συμφέροντα σε ένα εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό μοντέλο ανάπτυξης;

«Η προέλευση των Ελλήνων» – Ένα έργο με επίκαιρα μηνύματα.

Το έργο «Η προέλευση των Ελλήνων» αναφέρεται στο παρελθόν και καταφέρνει να είναι πάντα επίκαιρο, καθώς αποσαφηνίζει πτυχές του παρόντος, οι οποίες αρκετές φορές έχουν διαστρεβλωθεί σε μία προσπάθεια ελέγχου του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Τα πορίσματα στα οποία καταλήγει ο Δρ. Α. Πουλιανός είναι εντυπωσιακά.

Διαβάστε περισσότερα…


Κοινωνική Οικονομία και ενίσχυση της απασχόλησης

Η ανεργία αποτελεί ένα από τα μείζονα αποστήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα σήμερα, όπου η οικονομική ύφεση χειμάζει την παγκόσμια οικονομία. Τα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης είναι σχεδόν αντιστρόφως ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυξης.Στα πλαίσια των στρατηγικών αντιμετώπισής της ανεργίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια προς τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, η οποία συνιστά μία εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας.