ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Η αναζοωγόνηση της υπαίθρου Το ζήτημα της τοπικής διατροφικής επάρκειας και η παραγοκατανάλωση Η κοινωνικά υποστηριζόμενη Γεωργία Η ενίσχυση στις κοινωνικές σε κοινωνικές υποδομές των