Ο παρεμβατισμός της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική οικονομία

Ο παρεμβατισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική οικονομία, με Πόρους και υποδομές λειτουργεί καθοριστικά στην ανάπτυξη και ιδιαίτερα στη δημιουργία τοπικής απασχόλησης. Κατ΄ αναλογία του κρατικού

Ο τρίτος πυλώνας της κοινωνικής οικονομίας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

Η κοινωνική οικονομία είναι συνθήκη στην εποχή μας για δύο βασικούς λόγους πρώτον¨: για αντιμετώπιση του κοινωνικού οικονομικού αποκλεισμού και της φτώχειας και δεύτερης απασχόλησης:

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Άρθρο 1οΠροοίμιο Εμείς, οι ομοσπονδίες, τα δίκτυα και οι ενώσεις

Ανοικτά προγράμματα 8/2022

Το Ινστιτούτο μελετών κοινωνικής οικονομίας σας ενημερώνει για τα ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου. Η πλατφόρμα συνεργατική κοινωνία (https://coopsociety.gr/), info@coopsociety.gr ΨΗΦΙΑΚΑ