Οι αιτιώδεις σχέσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι αιτιώδεις σχέσεις στη δημιουργία θέσεωνεργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίαςΣυνέντευξη με τον Βασίλη Τακτικό υπεύθυνου φυσικό αντικειμένου τουΙΝΜΕΚΟ του έργου