ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ανάγκες συμπληρωματικότητας στο σύστημα υγείας Οικονομία της κοινωνικής Φροντίδας (μέριμνας) Υπηρεσίες πρόληψης και μετανοσοκομιακής μέριμνας Δομές κοινωνικής φροντίδας (παιδιά, Τρίτη ηλικία και άτομα με αναπηρία)