ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

«Σχέδιο διαβούλευσης» για τη Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας

Continue reading

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΦΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

Πάνω από το 40% των πόρων του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου πηγαίνει «πιστοποιημένους» μεσάζοντες για «κατάρτιση» προς όφελος «Των κλειστών επαγγελμάτων» στο χώρο της κατάρτισης και εις βάρος των πραγματικών δικαιούχων των ανέργων και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων που είναι ο προορισμός αυτών των πόρων …

Μια διαρκής λεηλασία των πόρων του ΕΚΤ .. ένα διαρκές αίσχος και σκάνδαλο για το πολιτικό σύστημα της χώρας που δεν μπορεί πλέον να μείνει κρυφό.

Continue reading

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 “ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ”

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

(ΕΚΤ)

 

δείτε την πρόσκληση εδώ

 

 

Νέο πρόγραμμα με γυναικείες επιδοτήσεις μέσω ΟΑΕΔ για το 2014

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε επιδοτούμενο πρόγραμμα για άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών που θα τις βοηθήσει να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.
Το “Επιχειρηματικότητα Άνεργων Γυναικών ηλικίας 22-64, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στόχος του είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία.

Continue reading

Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης – Πληροφορίες

voucher

 

Η Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης αφορά ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις από 7 Αυγούστου έως και 20 Σεπτεμβρίου (και ώρα 24:00).

Θα επιλεχθούν περίπου 42.000 άνεργοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων.

Το πρόγραμμα θα χωρισθεί σε 2 φάσεις: Σε πρώτη φάση άνοιξε ο κύκλος υποβολής αιτήσεων και για ανέργους 25-29 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1985-31/12/1989).

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης για την πρώτη φάση, η δράση αφορά 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και κατόπιν εργασία (πρακτική άσκηση) 6 μηνών (ή 450 ώρες).  Ο εργοδότης μετά έχει τη δυνατότητα να κάνει πρόσληψη για ένα ακόμη έτος στον άνεργο ωφελούμενο, κατά το οποίο ο ΟΑΕΔ θα του πληρώνει τις εισφορές.

Το πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία και για ιδιωτικές επιχειρήσεις (μικρές και μεσαίες) καθώς αποκτούν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 5 περίπου μήνες, με τη μορφή πρακτικής άσκησης, ενώ θα επιδοτηθούν στη συνέχεια σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσλάβουν τους καταρτιζόμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους.

Το συνολικό επίδομα του προγράμματος για επιμόρφωση και πρακτική άσκηση θα είναι:

     2.550 ευρώ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

     2.280 ευρώ για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας.

 

Για τη δεύτερη φάση,  οι άνεργοι 18-24 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1990 – 31/12/1996) μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων:

     3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ

     9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

     Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

     Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών (δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες)

     Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

     Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών

     Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών (δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες)

     Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

 

Το συνολικό επίδομα του προγράμματος για επιμόρφωση και πρακτική άσκηση θα είναι:

     2.410 ευρώ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

     2.240 ευρώ για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας.

 

Η μοριοδότηση των αιτήσεων, δηλαδή η απόφαση για το ποιοι θα εγκριθούν, θα γίνει με βάση την διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, το συνολικό εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) και τη συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας.

 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να λάβετε μέρος στο νέο Voucher 18-29 2014 είναι:

  • Αίτηση για το πρόγραμμα που θα βρείτε εδώ
  • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  • Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ και μεταπτυχιακού αν υπάρχει, Λυκείου/Γυμνασίου)
  • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατήριου
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2014

τα οποία μπορείτε να στείλετε και ηλεκτρονικά στο inngrowth1@gmail.com ή με φαξ στο 210 8813761.

Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά μαζί μας για πληροφορίες πάνω στη συμπλήρωση της αίτησης στο 210 8813760.

 

Η Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης αφορά ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Είναι πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε μετά aπό διαβούλευση του Υπουργίου στις 29/7/14.

Θα επιλεχθούν περίπου 50.000 άνεργοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων.

Το πρόγραμμα θα χωρισθεί σε 2 φάσεις: Σε πρώτη φάση θα ανοίξει ο κύκλος υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αποτελεσμάτων για ανέργους 25-29 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1985-31/12/1989) και στη συνέχεια για ανέργους 18-24 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1990 – 31/12/1996).

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης για την πρώτη φάση, η δράση αφορά 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και κατόπιν εργασία (πρακτική άσκηση) 6 μηνών (ή 420 ώρες).  Ο εργοδότης μετά έχει τη δυνατότητα να κάνει πρόσληψη για ένα ακόμη έτος στον άνεργο ωφελούμενο, κατά το οποίο ο ΟΑΕΔ θα του πληρώνει τις εισφορές.

Το πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία και για ιδιωτικές επιχειρήσεις (μικρές και μεσαίες) καθώς αποκτούν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 5 περίπου μήνες, με τη μορφή πρακτικής άσκησης, ενώ θα επιδοτηθούν στη συνέχεια σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσλάβουν τους καταρτιζόμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους.

Το συνολικό επίδομα του προγράμματος για επιμόρφωση και πρακτική άσκηση θα είναι:

• 2.280 ευρώ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

• 2.530 ευρώ για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας.

Η μοριοδότηση των αιτήσεων, δηλαδή η απόφαση για το ποιοι θα εγκριθούν, θα γίνει με κοινωνικά κυρίως κριτήρια (πχ διάρκεια ανεργίας, εισόδημα, ηλικία) για την κατηγορία των αποφοίτων ΔΕ / ΙΕΚ καθώς και με κριτήρια αριστείας για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ (βαθμός πτυχίου, γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακό κτλ.).

ΩΣΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΘΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας οπότε θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση και να συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά όσο πιο άμεσα μπορείτε.

Παρουσίαση μαθημάτων «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Παρουσίαση μαθημάτων

«Κοινωνικής Οικονομίας και

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

 

Τα μαθήματα απευθύνονται σε εκπαιδευτές Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και σε στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και Αναπτυξιακών Κοινωνικών Συμπράξεων, ενόψει και του Προγράμματος Δημιουργίας Περιφερειακών Μηχανισμών για την υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ. σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Continue reading