Παρουσίαση μαθημάτων «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Παρουσίαση μαθημάτων

«Κοινωνικής Οικονομίας και

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

 

Τα μαθήματα απευθύνονται σε εκπαιδευτές Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και σε στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και Αναπτυξιακών Κοινωνικών Συμπράξεων, ενόψει και του Προγράμματος Δημιουργίας Περιφερειακών Μηχανισμών για την υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ. σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στόχος των μαθημάτων είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες, τους θεσμούς, τα εργαλεία και τις διαδικασίες της κοινωνικής οικονομίας, με μεθοδικό τρόπο ώστε να είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν ή συμβουλεύσουν οι ίδιοι στη συνέχεια άλλους ενδιαφερόμενους και δυνητικούς συνεταιριστές.

Βρείτε τις θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν εδώ.