Νέο πρόγραμμα με γυναικείες επιδοτήσεις μέσω ΟΑΕΔ για το 2014

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε επιδοτούμενο πρόγραμμα για άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών που θα τις βοηθήσει να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.
Το “Επιχειρηματικότητα Άνεργων Γυναικών ηλικίας 22-64, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στόχος του είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία.

Το πρόγραμμα θα διαθέσει 96 εκατ. ευρώ με στόχο την δημιουργία 4.000 θέσεων απασχόλησης, μπορούν να μετέχουν γυναίκες μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.oaed.gr, όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις υπαγωγής. Οδηγίες δίνονται και τηλεφωνικά 08:00-14:00, στα τηλέφωνα 210 9989 014, 210 9989 016 και 210 9989 017.

Το πρόγραμμα είναι μοιρασμένο στις 13 περιφέρειες της χώρας και διαφαίνεται ότι προσβλέπει στην τυποποίηση και προώθηση βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων και όχι μόνο.