«Έξυπνες Πόλεις Κοινωνικής Συμμετοχής και Επιχειρηματικότητας»

«Έξυπνες Πόλεις Κοινωνικής Συμμετοχής και Επιχειρηματικότητας»

Θέμα: Πρόταση Συνεργασίας για την εκπόνηση και αξιοποίηση/υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Συμβουλευτικής και Εφαρμογών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ σε Τοπικές Κοινωνίες με την Σύμπραξη του Δήμου σας

Το «ΙΝΜΕΚΟ ΑΜΚΕ» και η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ» είναι εξειδικευμένοι και έμπειροι συμβουλευτικοί φορείς για τους θεσμούς και τις εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.Ο.), και οι οποίοι υποστηρίζουν με τεχνογνωσία την «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) και μια σειρά από Δήμους στην αξιοποίηση υλικών και ενεργοποίηση ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται, για τους φορείς που διοργάνωσαν τον Ιούνιο του 2016 το πρώτο πανελλήνιο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή 600 περίπου εκπροσώπων φορέων της Κ.Ο. και το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» γα την κοινωνική οικονομία στους Δήμους Λάρισας, Ερυμάνθου (με τη συμμετοχή της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Αγιάς Θεσσαλίας, Αντίστοιχες ημερίδες έχουν γίνει στην Τρίπολη , Χαλκίδα και Δήμο Ευρώτα,  Έχουν προγραμματιστεί επίσης άμεσα ανάλογα επιμορφωτικές εκδηλώσεις για το Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Ήλιδας.

Το σημαντικότερο έργο που έχει διαμορφώσει  η Σύμπραξη Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Οικονομία είναι το Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας σε Τοπικές Κοινωνίες με την Σύμπραξη των Δήμων, το οποίο προβλέπει όλη την διαδικασία ανάδειξης και οργάνωσης, σε τοπικό επίπεδο, τόσο των διαθέσιμων πόρων, όσο και του Κοινωνικού Κεφαλαίου και του Επιχειρηματικού Υποκειμένου που θα αξιοποιήσει και υλοποιήσει το Στρατηγικό Σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό η σύμπραξή μας προτείνει συνεργασία με τον Δήμο σας, ώστε να αναλάβει η Σύμπραξη την εκπόνηση και αξιοποίηση/υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, διεκπεραιώνοντας όλες τις διαδικασίες/ εργασίες/ ενέργειες που αναφέρονται στην μεθοδολογία που περιλαμβάνεται στην επισυναπτόμενη παρουσίαση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας αναπτύξουμε αναλυτικότερα το ως άνω Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας στο Δήμο σας, στο πλαίσιο μιας συνάντησης.

Επισυνάπτονται η παρουσίαση της πρότασής μας και οι εταιρικές παρουσιάσεις ΙΝΜΕΚΟ ΑΜΚΕ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ.

3η Σεπτεμβρίου 69 Αθήνα 10433

τηλ.2108813761 mail: inmeko@otenet.gr

Βασίλης Τακτικός

Πρόεδρος,

ΙΝΜΕΚΟ

«Έξυπνες Πόλεις Κοινωνικής Συμμετοχής και Επιχειρηματικότητας»

Η Συμβουλευτική Σύμπραξη:

ü «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας ΑΜΚΕ

ü και ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

Το Στρατηγικό Σχέδιο Συμβουλευτικής και Εφαρμογών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ σε Τοπικές Κοινωνίες με την Σύμπραξη των Δήμων

Ο εκσυγχρονισμός και αποτελεσματικότητα των ΟΤΑ για μια σειρά από αντικειμενικούς λόγους σε διεθνή κλίμακα περνάει μέσα από τους θεσμούς και εφαρμογές κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι χώρες και οι ΟΤΑ που επενδύουν θεσμικά και πρακτικά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα μειώνουν το  λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την κοινωνική  ωφέλεια για τους Πολίτες.

Οι «έξυπνες Πόλεις» δεν είναι εκείνες που αξιοποιούν μόνο τις νέες προηγμένες τεχνολογίες  αλλά αυτές που ταυτόχρονα αξιοποιούν την συμμετοχικότητα και δημιουργικότητα του Πολίτη στην τοπική δημοκρατία και την κοινωνική οικονομία, ενεργοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανεργία είναι ταυτόχρονα αίτιο και αποτέλεσμα της αναχρονιστικής αντίληψης στη διαχείριση των πόρων που καθιστά μεγάλο μέρος από αυτούς ανενεργούς.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Συμβουλευτικής είναι αναγκαίο για την ανασύνθεση των πόρων με στόχο την επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από  τις Τοπικές Κοινωνίες με την Σύμπραξη των Δήμων, περιλαμβάνει όλη την διαδικασία ανάδειξης και οργάνωσης, σε τοπικό επίπεδο, τόσο των διαθέσιμων πόρων, όσο και του Κοινωνικού Κεφαλαίου και του Επιχειρηματικού Υποκειμένου που θα αξιοποιήσει και υλοποιήσει το Στρατηγικό Σχεδιασμό.

Η συγκρότηση του υποκείμενου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύζευξη με τις ανάγκες και τους στόχους των ΟΤΑ είναι βασική προϋπόθεση εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου παράλληλα με την προώθηση των τοπικών ενώσεων – άρθρο…. 4430 ΤΑΠ

Έτσι το Στρατηγικό σχέδιο διαπνέεται από την αντίληψη «Έξυπνες Πόλεις Κοινωνικής Συμμετοχής και Επιχειρηματικότητας»

Η μεθοδολογία εκπόνησης και αξιοποίησης/υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, η οποία έχει αναπτυχθεί από την Σύμπραξή μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος από όλους τους φορείς και συλλογικότητες του Δήμου.
  • Αξιολόγηση υφισταμένων μελετών, καταγραφών κτλ σχετικά με ανενεργούς υλικούς πόρους του Δήμου και με τη δυναμική των οργανώσεων των Κοινωνίας των Πολιτών σε σχέση με την Κ.Ο.  και συμπλήρωσή τους με έρευνες πεδίου, όπου απαιτούνται, συγκεκριμένα για τους σκοπούς του ως άνω Στρατηγικού Σχεδίου
  • Διοργάνωση των απαραίτητων ημερίδων και συναντήσεων εργασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών
  • Οργανωτικό μοντέλο διαμόρφωσης κοινωνικού επιχειρηματικού υποκειμένου για την οργάνωση και λειτουργία Συνεταιρισμών Εργαζομένων και ΚΟΙΝΣΕΠ (σύμφωνα με τον νέο νόμο 4430/2016 για την Κ.Ο.) στα ακόλουθα π.χ. αντικείμενα:

ü  Καθαριότητα, Ανακύκλωση, Διαχείριση πρασίνου κ.ά.

ü  Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί και Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί,

ü  Κοινωνικά αγροκτήματα με Διαχείριση πρασίνου κ.ά.

ü  συνεταιρισμούς εργαζομένων

  • Σχεδιασμός και υποστήριξη στη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου.

Οφέλη και προστιθέμενη αξία (στο επίπεδο των Τοπικών Κοινωνιών) χωρίς να απαιτούνται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι:

ü  Εξοικονόμηση/Αξιοποίηση Πόρων

ü  Αύξηση της Απασχολησιμότητας

ü  Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.

ü  Μειωμένο κόστος ανά μονάδα προσφερόμενης κοινωνικής υπηρεσίας.

ü  Αυξημένες παροχές υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία με την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ανενεργών διαθέσιμων υλικών πόρων.

ü  Αυξημένη απόδοση των εργασιακών πόρων από τους συνεταιρισμούς εργαζομένων.

ü  Αυξημένη κοινωνική ευθύνη με το νέο μείγμα εργασιακών σχέσεων.

ü  Ενίσχυση των κοινωνικών δομών των Δήμων μέσω της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε κοινωφελείς δράσεις των Δήμων.

ü  Ανάπτυξη της πολιτιστικής συμμετοχής και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας .

ü  Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο περιβάλλον και πολιτισμό.

ü  Δημιουργία υλικής βάσης για την ανάπτυξη της συμμετοχικής Δημοκρατίας στους δήμους που θέλουν να αναπτύξουν την θεσμική και κοινωνική καινοτομία π.χ.  Έξυπνες Πόλεις Ενεργειακούς συνεταιρισμούς  κτλ.