Απόσυρση Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών

Η Λιμενική αρχή Αιγίου ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν στην «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους» – Δράση “Διάλυση αλιευτικού σκάφους” – Μέτρο 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π. Αλ. & Θ).

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. aposyrsi.alieia.gr και στη συνέχεια θα υποβάλλεται ταχυδρομικά ο πλήρης φάκελος δικαιολογητικών στην ΕΥΔ. ΕΠΑΛΘ (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 11527, Αθήνα).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 9-11-2017 και ώρα 10.00 π.μ. και ημερομηνία λήξης ορίζεται η 4-12-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατώντας πάνω στον εδω σύνδεσμο.

Πηγή προέλευσης ανάρτησης: www.selianitika.gr