ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Διαγωνισμός αφίσας

Το πρόγραμμα της ΕΕ «Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό» στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες των διασυνοριακών περιοχών της Πρέσπας και της Κορυτσάς μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για τον τουρισμό. Ο διαγωνισμός έχει στόχο να ενημερώσει, να κινητοποιήσει και να ρωτήσει τους πολίτες τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν το Βιοτουρισμό.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ

ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πρέσπα και Κορυτσά

Η αφίσα σας πρέπει να είναι:

  • Δημιουργική και αυθεντική
  • Αδημοσίευτη
  • Συνεπής προς την έννοια του Βιοτουρισμού
  • Πρωτότυπη
  • Να περνάει το μήνυμα του Βιοτουρισμού και των διασυνοριακών σχέσεων
  • Να αποτελείται από σύντομες λέξεις-κλειδιά. Μια λέξη δεν είναι αρκετή

Στείλτε μας την αφίσα σας και κερδίστε ένα tablet!

Λέξεις κλειδιά για τον Βιοτουρισμό: περιβάλλον, φύση, πολιτισμός, συνεργασία, υπευθυνότητα, βιωσιμότητα, βίος-ζωή, ανάπτυξη, ευημερία, κοινωνία

Επίσημη γλώσσα των poster είναι η ΑΓΓΛΙΚΗ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2013.

Όλες οι αφίσες θα παρουσιαστούν στο διεθνές συνέδριο για τον Βιοτουρισμό στην Πρέσπα, τον Οκτώβριο του 2013. Οι αφίσες θα χρησιμοποιηθούν στην διάδοση του Βιοτουρισμού και θα προωθηθούν από ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στην Ελλάδα και την Αλβανία.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Email: contest@cbc-biotourism.eu

Facebook: BIOTOURISM – IPA Cross-Border Programme Greece Albania 2007-2013

Πληροφορίες για το Βιοτουρισμό: biopolitics.gr

 

Λήψη σχετικού συνημμένου αρχείου.