Δεκέμβρης 2012: Άπειροι άνεργοι, λίγοι επιδοτούμενοι

Αναδημοσίευση από  tvxs.gr
Του Αλέξανδρου Κάτση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) τον Σεπτέμβριο του 2012, οι άνεργοι στην Ελλάδα αγγίζουν τον αριθμό των 1.260.000. Παρόλα αυτά, το επίδομα ανεργίας δεν το λαμβάνουν όλοι. Πιο συγκεκριμένα δεν το λαμβάνουν ούτε οι μισοί, αλλά μόνο 185.870 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους ο αριθμός των ανέργων ήταν σημαντικά μικρότερος και το επίδομα ανεργίας το έπαιρναν περισσότεροι από ότι φέτος. Μπροστά σε αυτήν την δυσαναλογία, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, ζήτησε την ερμηνεία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Λάζλο Αντόρ.

Στην Ελλάδα οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 400.000 περίπου τον τελευταίο χρόνο ενώ οι επιδοτούμενοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 12,6%. Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, κ. Αντόρ, αυτό συμβαίνει γιατί από το επίδομα ανεργίας αποκλείονται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, και τα άτομα με βραχεία προϋπηρεσία. Επίσης, το επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα δίνεται για 12 μήνες, που σε σχέση με τα στοιχεία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών χαρακτηρίζεται ως «παροχή βραχείας διαρκείας».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εξ ονόματος της Επιτροπής, προχώρησε και σε μια σύγκριση της Ελλάδας με την Ισπανία και την Γερμανία.

Τον Οκτώβριο του 2012, στην Ισπανία η κάλυψη του συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανεργίας άγγιξε το 63,5% με τον αριθμό των καταγεγραμμένων ανέργων να ανέρχεται σε 4.833.521 άτομα εκ των οποίων οι δικαιούχοι επιδόματος είναι οι 2.836.592.

Επίσης, για να λάβει το επίδομα κάποιος μισθωτός πρέπει να έχει καταβάλει εισφορές τουλάχιστον 360 ημερών σε διάστημα 6 ετών. Συγκριτικά, στην Ελλάδα τα κριτήρια είναι εισφορές 200 ημερών σε διάστημα 2 ετών.Στην Ισπανία το επίδομα καταβάλλεται έως και για δυο χρόνια βάσει του μισθού των τελευταίων 180 ημερών εργασίας και της οικογενειακής κατάστασης. Μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού οι άνεργοι λάμβαναν ως επίδομα το 70% του μισθού αυτού για τους πρώτους έξι μήνες και μετά το 60%. Σήμερα η παροχή αυτή έχει μειωθεί σε 50%.Στη Γερμανία, το σύνολο των καταγεγραμμένων ανέργων ανερχόταν σε 2.753.000 τον Οκτώβριο του 2012 από τους οποίους 783.000 άτομα λάμβαναν επίδομα ανεργίας, δηλαδή 28,4 %.Το επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 60 % του τελευταίου εισοδήματος αναφοράς. Στην περίπτωση που ο άνεργος έχει παιδιά, το ποσοστό αυξάνεται σε 67 %.Και εκεί η μέγιστη διάρκεια παροχής είναι 12 μήνες, όπως και στην Ελλάδα. Η διαφορά έγκειται στο ότι μετά την περίοδο αυτή, αν η ανεργία συνεχιστεί χωρίς όμως να έχει ο δικαιούχος δεχθεί πάνω από τρεις προτάσεις εργασίας και να τις έχει απορρίψει, χορηγείται το επίδομα ως βασικό εισόδημα. Αυτό προέρχεται από φόρους και τελεί υπό αυστηρό έλεγχο των πόρων του δικαιούχου.Εν αντιθέσει και με τις δυο περιπτώσεις του εξωτερικού, που το επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται βάσει προηγούμενου μισθού, στην Ελλάδα το επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360 ευρώ άνευ κριτήριων.