Διακυβέρνηση 2.0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Οι ευρωπαϊκές χώρες στη διάσκεψη του Μάλμο (2009) υπέγραψαν κοινή δέσμευση, να αναπτύξουν ως το 2015 ευφυέστερες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, απαιτείται από τις κυβερνήσεις να καινοτομήσουν ως προς το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εκάστοτε δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να απομακρυνθούν από την αναποτελεσματική, καθώς αποδεικνύεται, πρακτική της απλής μεταφοράς των υφιστάμενων διαδικασιών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Πολλές προσπάθειες γίνονται ήδη προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ ο όρος «eGovernment 2.0» ή Διακυβέρνηση 2.0 έρχεται να σηματοδοτήσει την νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρόκειται για μια εποχή όπου διαμορφώνεται νέα δυναμική στη σχέση πολίτη κράτους, με τους πολίτες πλέον να παίρνουν ενεργό ρόλο στη διακυβέρνηση, καθώς συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και ελέγχουν το έργο της κυβέρνησης σε επίπεδο διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης, κλπ. κουλτούρας εξωστρέφειας και διαφάνειας, όπου η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να εμπλέξει και να ακούσει τους πολίτες της, καθώς και να παράσχει ελεύθερα το απέραντο εθνικό απόθεμα των μη ευαίσθητων πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η Διακυβέρνηση 2.0 ενδυναμώνει και παρακινεί πολίτες και δημόσιους λειτουργούς να συνεργαστούν εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την τεχνολογία. Έννοιες όπως διαδραστικότητα, δυναμικό περιεχόμενο, συνεργασία, συνεισφορά, κοινότητα και κοινωνική δικτύωση διαδραμίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι 3 πυλώνες της Διακυβέρνησης 2.0 είναι:

 • Η εφαρμογή των εργαλείων και πρακτικών του Web 2.0 στην κυβέρνηση
 • Η ανοιχτή πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
 • Η ηγεσία, πολιτική και διακυβέρνηση ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες αλλαγές στην κουλτούρα και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα

Δεδομένου ότι οι τεχνολογίες Web 2.0 επιτρέπουν την ανάπτυξη συλλογικής ευφυϊας οι πολίτες θα μπορούσαν να φτάσουν πολύ πιο γρήγορα στην καινοτομία επιτυγχάνοντας:

 • Να βρούν το βέλτιστο τρόπο αλληλεπίδρασης με το δημόσιο τομέα
 • Να υποδείξουν στις κυβερνήσεις τον τρόπο βελτίωσης του
 • Να ελέγξουν το έργο της κυβέρνησης

Χαρακτηριστική εν προκειμένω είναι η πρωτοβουλία της βρετανικής κυβέρνησης η οποία μέσα από την ιστοσελίδα http://www.showusabetterway.co.uk/ καλεί τους πολίτες να καταθέσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για το πως θα μπορούσε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έναν τεράστιο όγκο κυβερνητικών δεδομένων που έχει στη διάθεση της. Εως σήμερα, 4 ιδέες έχουν υλοποιηθεί και άλλες 10 είναι σε φάση υλοποίησης.

Επίσης, η Μεγάλη Βρετανία έχει αναπτύξει την πλατφόρμα DirectGov Innovative η οποία είναι προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ προκειμένου να υποβοηθήσει το διάλογο με την κοινότητα των προγραμματιστών γύρω απο καινοτόμες χρήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών.

Ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής Web 2.0 η σελίδα «Europatweets». Μέσω αυτής δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να παρακολουθούν τις δηλώσεις και ενέργειες των αιρετών και άλλων κυβερνητικών στελεχών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και να μοιράζονται ενδιαφέρουσες σκέψεις και απόψεις με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή κοινότητα. Έναυσμα για τη δημιουργία των europatweets αποτέλεσαν οι ισχυρισμοί για «έλλειψη διαφάνειας» και «εσωστρέφεια» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και για ελλιπή επικοινωνία του με το Κοινό.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως μπορεί να αξιοποιηθεί ο web 2.0 από τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες:

 • Χρήση mash ups: Η ενσωμάτωση δεδομένων από διαφορετικές υπηρεσίες mash ups θα βοηθούσε πολύ στις συναλλαγές με τους δημόσιους οργανισμούς.
 • Χρήση blogs και forums για συλλογή πληροφοριών και γνώσης από τους πολίτες.
 • Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από την αξιολόγηση των χρηστών.
 • Άμεση πληροφόρηση με τεχνολογίες RSS.
 • Δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών (παράδειγμα Intellipedia που είναι ένα wiki που επιτρέπει τη συνεργατική εκπόνηση εκθέσεων από αναλυτές διαφόρων υπηρεσιών)
 • Συνεργασία στην κατάρτιση θέσεων μέσω wikis
 • Αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών μέσω tagging.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών που επιτρέπουν στους πολίτες να παρακολουθούν διάφορες διοικητικές διαδικασίες (π.χ. planningalerts.com)
 • Δημιουργία ομάδων πίεσης (π.χ. change.org)

 


Πηγές:

http://europatweets.eu

http://www.observatory.gr

http://artemisnew.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/bitstream/123456789/5268/1/DT2010-0157.pdf