Εισαγωγή στους θεσμούς της Κοινωνικής Οικονομίας

Η Κοινωνική Οικονομία μπαίνει, επιτέλους, στην ημερήσια διάταξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Καμίνης έχει δώσει σαφή προτεραίοτητα και εξετάζει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος του Δήμου Αθηναίων και συμπράττοντες εταίρους τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο ίδιο μήκος κύματος, κινείται και ο Δήμαρχος Θεσσαλονικής κύριος Μπουτάρης καθώς και περίπου 30 Δήμοι της χώρας που προβλέπεται να συνεργαστούν σε πανελλήνιο επίπεδο για τη δημιουργία « οίκων κοινωνικής αλληλεγγύης » και κοινωνικών επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα υπηρεσιών όπως υγείας, διατροφής (π.χ. συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία) και κοινωνικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τους πολίτες (π.χ. για ανέργους). Ο σχεδιασμός αυτός, θα κινηθεί στο πλαίσιο των θεσμών αλληλεγγύης και κοινωνικής οικονομίας που αναπτύσσεται ήδη στην Ευρώπη.

Οι μεγάλοι Δήμοι της χώρας έχουν αντιληφθεί τον αυξημένο τους ρόλο στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και έχουν αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες. Τα παραδείγματα επιτυχημένων « θεσμών αλληλεγγύης » για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας είναι ο οδηγός.

Ειδικότερα, στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί μία σειρά οργανισμών που προωθούν την κοινωνική οικονομία. Οι σχετικοί οργανισμοί είναι αρκετοί και διακρίνονται για το πλούσιο και πολυσχιδές έργο τους. Ο πρώτος εξ αυτών είναι το « Social Economy Europe ». Όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, αντιπροσωπεύει την Κοινωνική Οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας άλλος αξιοσημείωτος οργανισμός είναι το « Ευρωπαϊκό Κέντρο Ιδρυμάτων » (EFC), αποστολή του οποίου είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής φιλανθρωπίας μέσω ισχυρών συνεργασιών με μία σειρά από εταίρους. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του « Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Εθελοντικών Οργανισμών » (CEDAG) που είναι ένα δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανισμών από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα των συνεταιρισμών στην Ευρώπη, άξια αναφοράς είναι και η πλατφόρμα συνεταιρισμών « Cooperatives Europe » που έχει ως μέλη 99 συνεταιριστικές οργανώσεις, από 37 χώρες της Ευρώπης και αντιπροσωπεύει 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Τους οργανισμούς συμπληρώνουν και τα Μουτουαλιστικά ταμεία που είναι ιδιωτικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δεσμεύονται στο να διασφαλίζουν ελεύθερη εγγραφή, διά βίου ασφάλιση και στη βάση της μη επιλογής των κινδύνων. Στα Μουτουαλιστικά ταμεία, κορυφαίες οργανώσεις αποτελούν η « Διεθνής Ένωση Αλληλοβοηθητικών – Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας » (ΑΙΜ) καθώς και η « Ένωση Αλληλοβοηθητικών Συνεταιρισμών Ασφαλιστών και Ασφάλισης » στην Ευρώπη (AMICE ). Παράλληλα, το « Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την Κοινωνική Οικονομία » (REVES) έχει ως στόχο την προώθηση εταιρικών σχέσεων γύρω από την κοινωνική οικονομία για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Τέλος, το « RREUSE » είναι μία ευρωπαϊκή « ομπρέλα » για τις κοινωνικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικές με την επαναχρησιμοποίηση, την επιδιόρθωση και την ανακύκλωση.