Η εργαλειακή διαχείριση της γνώσης στο διαδίκτυο

Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και δημοσιεύσεις, συγγράμματα και πραγματείες για τη γνώση και τη διαχείριση της πληροφορίας. Η πληροφορία όμως και η γνώση πότε είναι περισσότερο χρήσιμη;

 

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για έναν η περισσότερους σκοπούς και για απαντήσεις, επιλύσεις σε προβλήματα;

 

Επίσης, ποια δομή θα πρέπει να έχει στην παρουσίασή της προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί και να είναι διακριτή σε ευρύτερο περιβάλλον για να χρησιμοποιηθεί για σύνθεση, σαν ένας κρίκος σε αλυσίδα νέας γνώσης ή προϊόντος – εργαλείου;

 

Τέλος, πότε είναι καλύτερα αξιοποιήσιμη ως στοιχείο διάδοσης, διάχυσης (φιλική, κατανοητή);

Όταν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές θα λέγαμε ότι έχει προστιθέμενη αξία, διότι είναι εργαλειακή, δηλαδή, αποτελεί μια μορφή απάντησης σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις.

 

Πηγή: socialactivism.gr