Ευρυζωνικότητα

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

«Ευρυζωνικότητα» ή «Ευρυζωνική Πρόσβαση» είναι η δυνατότητα παροχής γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και με ανταγωνιστικές τιμές. Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης είναι:

  • Οπτικές Ίνες
  • Τεχνολογία DSL (adsl, vdsl)
  • Ασύρματα δίκτυα και σημεία ασύρματης αναμετάδοσης (wireless hotspots)

Εύλογα, η Ευρυζωνικότητα είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το γρήγορο ίντερνετ διασφαλίζει την ευόδωση κάθε προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.