Η Κοινωνία της Πληροφορίας στον Δήμο της Αθήνας

Σύνοψη και επιμέλεια: Άντρη Γεωρνταμιλή

Επικοινωνία & media

1

Ο Δήμος Αθηναίων, ως τελικός δικαιούχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” για το διάστημα 2007-2013, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και του επισκέπτη της Αθήνας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ερευνώντας τα βήματα στα οποία έχει επιτυχώς προχωρήσει ο Δήμος της Αθήνας παρουσιάζουμε το υλοποιημένο έργο και τα όσα αναμένουμε στο άμεσο μέλλον.

Καταρχήν, στην κατεύθυνση της δια βίου μάθησης, της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους και της καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού στο δημόσιο τομέα με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, το διάστημα 2000-2006 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε δημοτικούς υπαλλήλους πάνω στη βασική χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και πιο ειδικά στο πρόγραμμα Autocad και στο τυφλό σύστημα γραφής.

Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα που υλοποιήθηκε την περίοδο 2004-2006 είναι η δημιουργία του portal www.cityofathens.gr το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο διαδικτυακής πληροφόρησης του Δήμου Αθηναίων για την επικοινωνία των πολιτών και των υπηρεσιών, την ενημέρωση και πληροφόρηση για θέματα της πόλης, την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Δήμου έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξή, την λειτουργία και συντήρηση του portal, ενώ από κοινού με την ΔΑΕΜ (Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ) υλοποιούν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), που αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, με σταδιακή ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (ενημέρωση, πληροφόρηση, αλληλεπίδραση, συναλλαγή) όπως ορίζει η Ε.Ε., με τις κάτωθι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που ακόμη ωστόσο, παρέχονται μόνο μερικώς ή καθόλου σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται ηλεκτρονικά στο μέλλον θα είναι:

 • Διεκπεραίωση υπηρεσιών και ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών
 • Ηλεκτρονική υποστήριξη της “Γραμμής του Δημότη – 1595”
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές προς το Δήμο (τέλη, πρόστιμα, παράβολα αιτήσεων κ.λ.π.)
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση προόδου αιτημάτων/διεργασιών
 • Πλαίσιο ταυτοποίησης των πολιτών (με βάση την ηλεκτρονική υπογραφή)
 • Σύστημα διασύνδεσης για την απασχόληση
 • Νέοι τρόποι εξυπηρέτησης του πολίτη (υποδομή Voice Portal, Infokiosks)
 • Νέες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες για ΑΜΕΑ, ανέργους και ενίσχυση επιχειρηματικότητας
 • Ηλεκτρονική πολεοδομία, κατηγορία οικοδομικών αδειών και ηλεκτρονική υποβολή σχεδίων
 • Εξαγωγή στατιστικών αναφορών και συμπερασμάτων ανά δημοτικό διαμέρισμα με βάση GIS
 • Κεντρική εξαγωγή δεικτών απόδοσης, ταχύτητας επίλυσης προβλημάτων, δεικτών αποδοτικότητας τμημάτων και όγκου ζήτησης
 • Διαχείριση λογαριασμού οφειλών και εκκαθάριση πληρωμών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

 

2
To infokiosk του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Σύντομα, αναμένεται να διαθέτει και ο Δήμος της Αθήνας.

Προς το παρόν, μπορεί κανείς να βρει οδηγίες για όλες τις συναλλαγές με τον Δήμο Αθηναίων, καθώς επίσης και να “κατεβάσει” στον υπολογιστή του τις φόρμες των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε συναλλαγή (Ιδιώτες, Επιχειρήσεις, Μητρώα, Τέλη-Πρόσοδα).

Επιπλέον, η Διεύθυνση Πληροφορικής με την υποστήριξη της ΔΑΕΜ και σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος Δωρεάν Ασύρματης Πρόσβαση στο Internet (www.athenswifi.gr). Τα δημόσια ασύρματα δίκτυα ελεύθερης πρόσβασης στο Internet (WiFi public hotspots) λειτουργούν προς το παρόν στις πλατείες Συντάγματος, Κοτζιά, Μεταξουργείου, Κεραμικού, Ασωμάτων στο Θησείο, στην πλατεία Κορεάτικης Αγοράς, στον Πολυχώρο “Τεχνόπολις” στο Γκάζι, στο Πνευματικό Κέντρο και στη Δημοτική Πινακοθήκη. Ο Δήμος Αθηναίων στοχεύει στην επέκταση των σημείων αυτών καλύπτοντας σταδιακά όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.

 

3
www.away.gr

Σημαντικά θεωρούνται και συστήματα που έχουν υλοποιηθεί και απλοποιούν στο μέγιστο μια σειρά εργασίες και ταυτόχρονα βελτιστοποιούν την διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Τέτοια παραδείγματα είναι το «Σύστημα Επικοινωνίας, Τηλεματικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Μεταφορικού Έργου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων» που εντάσσεται στο μέτρο «Ευφυείς Μεταφορές» το οποίο υποστηρίζει την ορθολογική διαχείριση της Καθαριότητας και των μεταφορών απορριμμάτων και τον συντονισμό τους την γενικότερη κυκλοφορία στην πόλη συνδυάζοντας της αποτελεσματικότητα, με τη μείωση κόστους διαχείρισης αλλά και την διευκόλυνση των υπηρεσιών ελέγχου στη καθαριότητα. Ένα ακόμη παράδειγμα «έξυπνης διαχείρισης» είναι το «Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής και Αποθήκευσης Συμβάντων και Παραβάσεων για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων». Σκοπός του έργου είναι η ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών καταγραφής και επεξεργασίας συμβάντων, κλήσεων και παραβάσεων από τη Δημοτική Αστυνομία με χρήση υπολογιστών παλάμης (PDAs) και η μεταφορά στο κεντρικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων του Δήμου Αθηναίων καθώς και η προμήθεια συστήματος εξυπηρετητών διαχείρισης βάσεως δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας.

Επίσης, αυτήν την περίοδο αξιολογούνται προσφορές για το έργο «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων & Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αθηναίων» το οποίο θα στοχεύει στην ανάπτυξη και διαχείριση της γνώσης, θα αξιοποιεί την πληροφορία του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Αθηναίων και θα παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, τη δυνατότητα άμεσης και δυναμικής πληροφόρησης πάνω σε μια σειρά από θέματα και δραστηριότητες μέσω της συνεχούς συναλλαγής τους με τις υπηρεσίες του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν εφαρμογές και διαδικασίες με σκοπό την βελτιστοποίηση των συστημάτων αποφάσεων και διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά και με εσωτερικές λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα γίνεται μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης (Government Portal) του Δήμου Αθηναίων, ενώ θα υπάρχει διασύνδεση με την υφιστάμενη υποδομή των δικτύων δημόσιας διοίκησης σε εθνικό επίπεδο.

Οι εφαρμογές που θα ενσωματώνει η πύλη του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων και εξυπηρέτησης πολιτών είναι:

 • Εφαρμογή πολεοδομικών δεδομένων
 • Εφαρμογή παροχής γενικών πληροφοριών πόλεως – Οδηγός Πόλης
 • Εφαρμογή διαχείρισης έργων
 • Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης χρήσης γης
 • Εφαρμογή διαχείρισης δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτροφωτισμού – αποχέτευσης)
 • Εφαρμογή βελτιστοποίησης διαδρομών οχημάτων Δήμου Αθηναίων
 • Εφαρμογή δημοτικών προσόδων και δημοτικής περιουσίας
 • Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο
 • Εφαρμογή τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης

Επίσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” πρόσφατα εγκρίθηκαν τα δύο πρώτα έργα από τα δέκα που είχε σχεδιάσει και προτείνει προς ένταξη στο πρόγραμμα ο Δήμος Αθηναίων.

Πρόκειται για το έργο «Η Αθήνα στην υπηρεσία του πολίτη – Η Αθήνα της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας» και «Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων». Και τα δύο εντάσσονται στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”.

Ο Δήμος Αθηναίων με το έργο «Η Αθήνα στην υπηρεσία του πολίτη – Η Αθήνα της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας» θέτει ως στόχο την παροχή αυτοματοποιημένων εξ αποστάσεως υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις μέσω σύγχρονων τεχνολογικά καναλιών, τη βελτίωση της ενημέρωσης και τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την διαμόρφωση των πολιτικών του Δήμου.

Πιο ειδικά θα παρέχονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υποδομές:

 • Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Καθημερινότητας, με βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, όπως διεκπεραίωση αιτήσεων πιστοποιητικών δημοτολογίου, διαχείριση δημοτικού φόρου, διεκπεραίωση αιτημάτων & καταγγελιών πολιτών, ενημέρωση δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής, έκδοση βεβαιώσεων, διαχείριση προστίμων κλπ.
 • Δημιουργία “Ψηφιακής Πλατείας” και “Ψηφιακής Γειτονιάς”, τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία ασύρματης πρόσβασης στο internet και εικονικής ψηφιακής γειτονιάς με θεματικές περιοχές.
 • Διαδραστική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Διαβούλευσης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και των πολιτών και μεθοδολογίας υποστήριξής του, με στόχο την ενημέρωση, συμμετοχή και διαβούλευση των πολιτών.
 • Εξασφάλιση μηχανισμού αδιάλειπτης παροχής ψηφιακών υπηρεσιών με στόχο την ασφάλεια, την συνέχεια και πιστοποιημένη υπηρεσία και περιεχόμενο.
 • Ενέργειες υποστήριξης σε επιχειρησιακό επίπεδο για την βέλτιστη λειτουργία του έργου (εκπαίδευση, συντήρηση, περιεχόμενο, τεχνική και λειτουργική υποστήριξη, προωθητικές ενέργειες κλπ).

 

Όσο για το «Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων» θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης με στόχο την προσφορά υπηρεσιών πραγματικά προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις με χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και πρακτικών του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Πρόκειται για υπηρεσίες όπως ένας νέο δικτυακός τόπος επιχειρηματικής πληροφόρησης, υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης των Μ.Μ.Ε., Κέντρο διενέργειας Ηλεκτρονικών Πληρωμών και υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης.

Ο Δήμος θα επιδιώξει τη μέγιστη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων στο σύστημα παρέχοντας τους ασφαλή πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Σε ο,τι αφορά στις επιχειρήσεις και τους πολίτες θα χρησιμοποιηθεί κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο (τηλέφωνο, γραπτά μηνύματα “SΜS”, E-mail, διαδικτυακή πύλη κλπ), ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη δημοσιότητα και προβολή του έργου, με τη διοργάνωση σχετικών ημερίδων και την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Κλείνοντας, αξίζει να ειπωθεί ότι ήδη έχει εκπονηθεί από την Διεύθυνση Σχεδιασμού & Επενδύσεων του Δήμου η επόμενη μελέτη ούτως ώστε να γίνει εγκαίρως η προετοιμασία και εξειδίκευση των έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για να περιληφθούν στα Προγράμματα της Δ’ Προγραμματικής περιόδου του Ε.Σ.Π.Α.

 

 

Πηγή:

www.cityofathens.gr