Η κρίση της αντιπροσώπευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιστοιχεί στην μετριοκρατία, αναξιοκρατία και το πελατειακό σύστημα

του Βασίλη Τακτικού

Είναι κοινό μυστικό πλέον σ’ όλη τηνεπικράτεια της χώρας ότι η διαφθορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιστοιχεί στηνμετριοκρατία και αναξιοκρατία που τροφοδοτείται από το πελατειακό σύστημα καιτην τοπική διαπλοκή.

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι παρουσιάζεται αυτότο φαινόμενο που αποτελεί ζήτημα βαθιάς έρευνας. Ο ένας λόγος είναι ότι ολοένακαι περισσότερα άτομα ηθικού και κοινωνικού κύρους αρνούνται να μπουν σ΄ αυτότο φαύλο κύκλο συναλλαγής και δεύτερον οι «χρηματοδότες» διαπλεκόμενοιεργολάβοι , προμηθευτές βρίσκουν ευκολότερα έδαφος συναλλαγής με τιςμετριότητες.

Γιατί εκεί που πηγάζει και ενδημεί ηιδιοτέλεια και η διαφθορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο σφετερισμός τηςεκπροσώπησης, η χρήση της θέσης για ίδιον όφελος και η ελαστική ηθική, συνήθως βρίσκονται άτομα μετρίων δυνατοτήτων.

Κι αυτό είναι ευκολονόητο. Ένας διανοούμενος και φτασμένος σ΄ ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικά άτομο δύσκολα θα «πουλήσει» τηνσυνείδησή του στα κακώς εννοούμενα διαπλεκόμενα συμφέροντα , γιατί προσδίδει κύρος στην θέση που κατέχει και δεν διακρίνεται μόνον από αυτή. Αντιθέτως συμβαίνειμε την πολιτική μετριότητα που μόνον μ΄ αυτόν τον τρόπο και την συναλλαγήκατακτά δημόσιες θέσεις.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων μια μετριότηταστην Τοπική Αυτοδιοίκηση πηγαίνει για τον μισθό ή να συμπληρώσει τον μισθό καικαμία έγνοια δεν έχει για την ανάπτυξη και το κοινωνικό όφελος.

Γι αυτό είναι καταλυτικό το μέτρο της κυβέρνησης σήμερα που κόβει τον διπλό μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Θέλεις να υπηρετήσεις τον τόπο σου κύριε, κάν’το αφιλοκερδώς, ή πάρε τον ένα μισθό όπως αναγκάζεται να κάνει ο ελεύθεροςεπαγγελματίας όταν παίρνει μια θέση στο Δήμο.

Βέβαια, αυτό το μέτρο δεν αρκεί για νααντιμετωπιστούν όλες οι παθογένειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τηνιδιοτέλεια που περιγράψαμε παραπάνω, γι αυτό το πιο δραστικό μέτρο είναι τατοπικά κινήματα Συμμετοχικής Δημοκρατίας γιατί όσο περισσότεροι εμπλέκονται μετα κοινά είναι αδύνατον να χρηματιστούν η να διαφθαρούν όλοι.

Οι επιτροπές διαβούλευσης για παράδειγμα πουεισάγονται αφήνουν ένα παράθυρο στην συμμετοχική δημοκρατία αλλά δεν ανοίγουντην πόρτα για κάτι περισσότερο από την στιγμή που δεν έχουν ένα αποφασιστικόρόλο

Τα μέτρα που παίρνει επίσης η κυβέρνηση όπως η “διαύγεια” ενισχύουν τον έλεγχο στη διοίκηση αλλά δεν καταπολεμούν τα βαθύτερα αίτια.

Το κλειδί λοιπόν για μια βαθιά μεταρρύθμιση και για την αντιμετώπιση του φαύλου κύκλου της ιδιοτέλειας που επικρατεί στηΤοπική Αυτοδιοίκηση και του λερναίου φαινομένου της διαφθοράς, είναι ομετασχηματισμός της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συμμετοχική.