Η πρώτη επίσημη παρουσίαση των δύο ηλεκτρονικών εφημερίδων «Social Activism Αθηνών» και «Oίκοpress»

Γράφει η Αναστασία Πρίφτη,

Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Hilton3

Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012, στο πλαίσιο του «5ου Φεστιβάλ Εθελοντισμού Χωρίς Σύνορα – Έλληνας πολίτης, Ευρωπαίος πολίτης», που φιλοξενήθηκε στο πολυσυνέδριο «Money Show», στο Hilton Athens, έγινε η πρώτη επίσημη παρουσίαση των δύο ηλεκτρονικών εφημερίδων «Social Activism Αθηνών» και «Οίκοpress». Η παρουσίαση είχε το γενικό τίτλο «Δημοσιογραφία πολιτών» και κατά τη διάρκεια της έγιναν εισηγήσεις από τους: κ. Βασίλειο Τακτικό, Διευθυντή των δύο εφημερίδων, κα Γεωργία Μπουρτζάλα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΑμΚΕ «Ερύμανθος» και κ. Ευάγγελο Σπινθάκη, εκπαιδευτικό, πρόεδρο της Ένωσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας και εκπρόσωπο του Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την Πελοπόννησο.

Hilton4Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων η κα Καλλιόπη Γιαννοπούλου, Αντιδήμαρχος. Παρόντες ήταν επίσης, ο κ. Θανάσης Κατερινόπουλος, Συντονιστής – Διαχειριστής της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ), η κα Βούλα Λάμπρου, Γραμματέας της ΠΕΣΚΟ, ο κ. Αχιλλέας Αδαμαντιάδης, μέλος της ΑμΚΕ «Άξιον Εστί», κα Χρυσή Φυτοπούλου, εκπρόσωπος της ΑμΚΕ «Ίριδα» και πολλοί ακόμα εκπρόσωποι Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, συντάκτες των δύο εφημερίδων και ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία συνοπτική και εμπεριστατωμένη παρουσίαση της κας Γεωργίας Μπουρτζάλα, η οποία έδωσε στο κοινό μία πλήρη εικόνα των δύο εφημερίδων, του πλαισίου λειτουργίας τους, των στόχων, της θεματολογίας και των προτάσεών τους προς το κοινό.

Από την παρουσίαση αυτή παραθέτουμε τα παρακάτω χρήσιμα στοιχεία:

Σκοπός των ηλεκτρονικών εκδόσεων «Social Activism Αθηνών» και «Οίκοpress» είναι η ανάδειξη του κοινωνικού ακτιβισμού, της συμμετοχικής δημοκρατίας, της κοινωνικής οικονομίας και των καλών πρακτικών. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται μέσω του εγχειρήματος της «Δημοσιογραφίας πολιτών».

Το όραμα αυτής της δράσης είναι η αφύπνιση των πολιτών και των φορέων σε ζητήματα που αφορούν: α) τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, β) την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, γ) την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και δ) τη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναπτύχθηκαν επίσης, τα πολλαπλά οφέλη της «Δημοσιογραφίας πολιτών», η οποία έχει τη δυνατότητα να: α) προβάλλει τις αξίες της ισηγορίας και του πλουραλισμού των απόψεων, β) λειτουργεί ως πεδίο εκδημοκρατισμού και εξωκοινοβουλευτικής έκφρασης του δημόσιου συμφέροντος γ) προβάλλεται ως το υγιές αντίβαρο κόντρα στην καθεστωτική και διεφθαρμένη δημοσιογραφία και δ) είναι πολλές φορές πιο αντικειμενική από την παραδοσιακή δημοσιογραφία, γιατί προκύπτει από τη σύνθεση των εκάστοτε υποκειμενικών απόψεων.

Hilton6Τα οφέλη της «Δημοσιογραφίας πολιτών» αναδεικνύονται μέσω των εν λόγω ηλεκτρονικών εκδόσεων, τις οποίες υποστηρίζουν 48 ωφελούμενοι άνεργοι με ποικίλες επιστημονικές ειδικότητες. Αυτό το σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρουσίαση της κας Μπουρτζάλα, υλοποιεί στην ουσία δράσεις κοινωνικού ακτιβισμού σε μία διαδικασία μάθησης επί το έργω.  

Στη συνέχεια η Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΑμΚΕ «Ερύμανθος» ανέφερε επιγραμματικά τις βασικές θεματικές που επεξεργάζονται οι δύο εφημερίδες και την παράλληλη λειτουργία τους ως πεδίου στο οποίο αναδεικνύεται το έργο των δομών του Δήμου Αθηναίων και των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η παρουσίαση καταλήγει με μία πρόταση που αφορά στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου αλληλεγγύης και συμμετοχής των πολιτών για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενεργοί πολίτες να συμβάλλουν στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας και οι δήμοι σε συνεργασία με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να συνάψουν μνημόνια συνεργασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην χώρα μας.

Οι δύο ηλεκτρονικές εκδόσεις φιλοδοξούν με συμμάχους την οριζόντια επικοινωνία και τη «Δημοσιογραφία πολιτών», να συμβάλλουν στο συντονισμό των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ανάπτυξη κοινωνικών συμπράξεων.

Μετά την παρουσίαση της κας Μπουρτζάλα ακολούθησε μία στοχευμένη επί της ουσίας της εκδήλωσης εισήγηση του κ. Βασίλειου Τακτικού, Διευθυντή των δύο εφημερίδων. Ο κ. Τακτικός παρουσίασε στο κοινό την ιδέα της δημιουργίας των δύο ηλεκτρονικών εφημερίδων. Στάθηκε ιδιαίτερα στον σκοπό και τη φιλοσοφία αυτού του εγχειρήματος, του οποίου ο ίδιος ηγείται, με τη σύμπραξη του δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής και με την οικονομική στήριξη του προγράμματος επιχορήγησης «Κοινωφελούς Εργασίας».

Hilton1Ο τίτλος «Δημοσιογραφία πολιτών», ο οποίος επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Τακτικού, το μήνυμα των δύο εφημερίδων προς το κοινό. Η «Δημοσιογραφία πολιτών» είναι μία δημοκρατική λειτουργία η οποία βρίσκει εφαρμογή στις δύο ηλεκτρονικές εφημερίδες, τις οποίες μοιράζονται και τροφοδοτούν πολίτες του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής και όχι μόνο. Τα θέματα που δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα στις δύο εφημερίδες δίνουν ένα βήμα λόγου τόσο στους πολίτες –συντάκτες τους, όσο και στο αναγνωστικό κοινό το οποίο μπορεί να σχολιάσει, να τοποθετηθεί και να διαδώσει τα θέματα που το αφορούν. Παρά τη σύντομη, μόλις τρίμηνη, παρουσία τους οι δύο εφημερίδες έχουν καταφέρει να επιτύχουν τους αρχικούς στόχους τους, σχετικά τόσο με την ποικιλία και την ποιότητα του περιεχομένου των άρθρων τους, όσο και αναφορικά με τη διάδοσή τους προς το κοινό. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Τακτικός αναφέρθηκε εκτενέστερα στο νόημα της «Δημοσιογραφίας πολιτών» ως δημοκρατικής διαδικασίας, η οποία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αφύπνιση των πολιτών στη σύγχρονη δυσμενή κοινωνικο-οικονομική συγκυρία.      

Hilton5Ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Ευάγγελου Σπινθάκη, ο οποίος υπογράμμισε τα πολλαπλά οφέλη που απολαμβάνει τόσο ο ίδιος όσο και το ευρύτερο κοινό από τη χρηστική ενημέρωση των άρθρων των δύο εφημερίδων. Τόνισε επίσης, τη σημασία της αξιοποίησης ευκαιριών οικονομικής υποστήριξης, όπως των προγραμμάτων «Κοινωφελούς Εργασίας», για την απασχόληση ανέργων και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την προοπτική που υπάρχει για το μέλλον ανέργων οι οποίοι απασχολούνται ευκαιριακά μέσω τέτοιων προγραμμάτων. Κατέθεσε μάλιστα την έντονη ανησυχία του σχετικά με τη δυνατότητα των ανέργων να χαράξουν μετά την επιχορηγούμενη εργασία το δικό τους επαγγελματικό μέλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Στη συνέχεια κλήθηκε να χαιρετήσει την εκδήλωση η Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων κα Καλλιόπη Γιαννοπούλου, η οποία εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή της από τη συνεργασία του Δήμου με την ΑμΚΕ «Ερύμανθος» και τη συμμετοχή του Δήμου ως συμπράττοντα φορέα στο συγκεκριμένο επιχορηγούμενο πρόγραμμα. Η ίδια διατηρεί μία ιδιαιτέρως θετική εντύπωση για το περιεχόμενο των άρθρων των δύο εφημερίδων, τα οποία διαβάζει ανελλιπώς στο σύνολό τους, όπως και για τους ίδιους τους συντάκτες των άρθρων, πολλοί από τους οποίους υποστηρίζουν παράλληλα δομές του Δήμου Αθηναίων με μεγάλη προθυμία και αφοσίωση. Εξέφρασε μάλιστα, την επιθυμία να βρεθεί άμεσα κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης ώστε να μπορέσουν οι ωφελούμενοι να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο που με τόση διάθεση προσφοράς ξεκίνησαν.

Hilton8Την αξία της κοινωνικής οικονομίας και του κοινωνικού ακτιβισμού, αλλά και τη συνδρομή στην ανάπτυξη και διάδοσή τους από τις δύο ηλεκτρονικές εφημερίδες, τόνισε κατά τη σύντομη παρέμβασή του ο κ. Θανάσης Κατερινόπουλος, Συντονιστής – Διαχειριστής της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ). Ο κ. Κατερινόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη καθιέρωσης των συμπράξεων ανάμεσα στις υγιείς και κοινωνικά αποδεκτές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Η ΠΕΣΚΟ, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Συντονιστής – Διαχειριστής της, στέκεται αρωγός πάντοτε στις προσπάθειες των υγιών οργανώσεων και απέναντι σε όλες εκείνες που επιδιώκουν να αποκομίσουν ιδίον όφελος. Την προσπάθειές της έχουν συνδράμει μέχρι σήμερα δεκάδες Δήμοι της χώρας ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά της για συμμετοχή σε Προγράμματα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκούς πόρους. Τέλος, ο κ. Κατερινόπουλος πρότεινε αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας να επεκταθούν και στην περιφέρεια και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη τομέων όπως ο αγροτικός.

Στη συνέχεια η συζήτηση η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ των παρευρισκομένων και των εισηγητών επικεντρώθηκε σε διάφορα ζητήματα ένα από τα οποία ήταν το θέμα της ανεργίας και των δυνατοτήτων απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκαν τα «κακώς κείμενα» του συγκεντρωτικού κράτους της κατ’ ευφημισμό δημοκρατίας, στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι σύγχρονοι Έλληνες πολίτες, αλλά και η ανάγκη δράσης και άμεσης απαγκίστρωσής των πολιτών από τις παγίδες του κράτους. Παρά το γεγονός ότι οι τοποθετήσεις των παρευρισκομένων υπογράμμιζαν τη ζοφερή ελληνική πραγματικότητα και το προβληματικό έως θολό εργασιακό μέλλον των ανέργων σήμερα, αρκετοί από τους παρευρισκομένους και δη οι συντάκτες των δύο εφημερίδων – ωφελούμενοι άνεργοι – τοποθετήθηκαν με μία αισιόδοξη ματιά και διάθεση απέναντι στα πράγματα δίνοντας ένα θετικό κλίμα στην όλη εκδήλωση. Τόνισαν τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος της έκδοσης των δύο ηλεκτρονικών εφημερίδων και της ευκαιρίας που τους δόθηκε να καταθέσουν ως ενεργοί πολίτες το λόγο τους. Εξέφρασαν τη χαρά τους για το γεγονός ότι το υλικό που επεξεργάζονται έχει καταφέρει να είναι χρηστικό για το ευρύ κοινό και να παρακολουθεί τον παλμό της εποχής τόσο σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη διαχείριση – ανάπτυξή του, όσο και σε θέματα που αφορούν τον κοινωνικό ακτιβισμό και την κοινωνική οικονομία. Συγκινητικές τέλος, ήταν οι τοποθετήσεις συντακτών των δύο εφημερίδων οι οποίοι υπογράμμισαν τα προσωπικά τους οφέλη από την ευκαιρία απασχόλησης που τους δόθηκε, η οποία τους έβγαλε – έστω και προσωρινά – από την αδρανή θέση του ανέργου και τους έδωσε μία σημαντική ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής δράσης.

Hilton2

Η εκδήλωση της ΑμΚΕ «Ερύμανθος» και η πρώτη επίσημη παρουσίαση των «Social Activism Αθηνών» και «Οίκοpress» προσέφερε αναμφισβήτητα περίσσια τροφή για σκέψη αλλά κυρίως δράση, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο νόημα των λέξεων «Παρατηρώ – Σκέπτομαι – Συμπράττω», από το λογότυπο της μίας εκ των δύο εφημερίδων, νόημα το οποίο αφορά και αγγίζει πλέον τον κάθε έναν από τους παρευρισκομένους. Εσάς;