Η Συνοδευτική Επιστολή

 Αναδημοσίευση από randstad.gr

Η συνοδευτική επιστολή δεν έχει την ίδια σημασία για όσους αναζητούν εργασία και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κάποιοι υποψήφιοι στέλνουν το βιογραφικό σημείωμα χωρίς κανένα εισαγωγικό κείμενο.

Η συνοδευτική επιστολή όμως θα πρέπει να λαμβάνεται ως ευκαιρία για να γίνει μια συνοπτική καταγραφή του επαγγελματικού προφίλ, καθώς και των επιχειρημάτων σύμφωνα με τα οποία ένας επαγγελματίας είναι κατάλληλος για μια θέση εργασίας.

Ακόμα και αν για τη συνοδευτική επιστολή δεν δοθεί η απαραίτητη σημασία στο αρχικό στάδιο της αξιολόγησης από ένα εργοδότη, εφόσον προκύψει μια συνέντευξη εργασίας τα χαρακτηριστικά που θα έχουν σημειωθεί σε αυτήν να φάνουν ιδιαίτερα χρήσιμα όταν θα κληθεί ο υποψήφιος για εργασία να απαντήσει στην ερώτηση «γιατί πιστεύετε ότι είστε ο κατάλληλος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας;»

Η συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού αποτελεί την πρώτη εικόνα που θα έχει ένας εργοδότης για ένα υποψήφιο για εργασία.

Σε αρκετές περιπτώσεις (job sites, ηλεκτρονική καταχώρηση βιογραφικού σε site εργοδοτών κλπ) η συνοδευτική επιστολή μπορεί να μην έχει την κλασσική μορφή μιας επιστολής, αλλά περισσότερο ενός εισαγωγικού μηνύματος το οποίο θα περιγράφει σύντομα και περιεκτικά το επαγγελματικό προφίλ ενός υποψήφιου, αλλά και την καταλληλότητα του για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Συνεπώς για κάθε χρήση θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα κείμενο το οποίο θα λειτουργεί ως συνοδευτική επιστολή και θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις θέσεις εργασίας στις οποίες θα γίνει αίτηση.

Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί έγγραφό το οποίο πρέπει να διαμορφώνεται κατάλληλα και να αποστέλλεται μαζί με το βιογραφικό στις αιτήσεις που θα γίνουν στις θέσεις εργασίας.

Αρκετά συχνά η συνοδευτική επιστολή μπορεί να έχει θετική ανταπόκριση και συντελέσει ώστε ένας υποψήφιος να κληθεί σε μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Η αποτελεσματική διαμόρφωση της συνοδευτικής επιστολής θα συντελέσει στο να γίνει συγκεκριμένο το ενδιαφέρον για μια θέση εργασίας, θα παρουσιάσει τα επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και θα υποδηλώσει επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Στη συνοδευτική επιστολή καλό είναι να αναγράφονται τα εξής:

  • Το όνομα και το επώνυμο του στελέχους που είναι υπεύθυνο για την εύρεση και αξιολόγηση του προσωπικού.
  • Ο τίτλος της θέσης εργασίας και το μέσο στο οποίο βρήκαμε την συγκεκριμένη αγγελία.
  • Ο λόγος αποστολής του βιογραφικού.
  • Τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.
  • Μελλοντικοί, επαγγελματικοί στόχοι και φιλοδοξίες.
  • Γενικότερα, η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να ξεπερνάει την μία σελίδα και δεν πρέπει να είναι μια απόλυτη επανάληψη του βιογραφικού.