Κυψέλες συνεργατισμού για ένταξη των Ρομά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Πανελληνία Ένωση Συμπράξεων  Κοινωνικής Οικονομίας

Δελτίο τύπου

10 Νοεμβρίου 2017

Κυψέλες συνεργατισμού για ένταξη των Ρομά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Μια ακόμη πρωτοβουλία των φορέων της κοινωνίας πολιτών εκδηλώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017 με θέμα τον σχεδιασμό της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά. Στην συνάντηση με την κ. Αικατερίνη Α. Γιάντσιου, Ειδική Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, παρευρέθηκαν οι Ευάγγελος Σπινθάκης εκ μέρους της ΠΕΣΚΟ, Αλέξανδρος Οικονόμου εκ μέρους της ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ και Σωτήρης Νικολάου εκ μέρους του ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ.

Η πρότασή μας αναφέρεται στις «Κυψέλες συνεργατισμού» που είναι μια γενικότερη προσέγγιση της ΠΕΣΚΟ με στόχο ένταξη των Ρομά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Οι «Κυψέλες συνεργατισμού» είναι συμπράξεις τριμερούς συνεργασίας μεταξύ ενός συνεργατικού σχήματος, ενός οργανισμού των ΟΤΑ ή του δημοσίου και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών με σκοπό την παραγωγική δραστηριότητα σε τομείς.  Το πλεονέκτημά της πολιτικής αυτής είναι η οργανωτική στόχευση σε τομείς εντάσεως εργασίας.

Το μοντέλο ταιριάζει σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και, ειδικότερα στους Ρομά,  μπορεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων που χρειάζονται κοινωνικούς συνεταιρισμούς ως υπεργολάβους εργασίας.

Οι προτάσεις αυτές  έγιναν λαμβάνοντας  τις αποτυχίες παλαιοτέρων δράσεων για τους Ρομά. Εκτιμούμε ότι η μόνη εγγύηση για αποτελεσματικές δράσεις, είναι η ωρίμανση τοπικών κυψελών συνεργατισμού.

Από πλευράς της η κ. Γιάντσιου, μας ευχαρίστησε και μας διαβεβαίωσε ότι έχει την βούληση για την περαιτέρω διαβούλευση με τους φορείς της  κοινωνίας πολιτών και για την ενεργοποίησή τους στο ζήτημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των Ρομά.