Μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον!

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα,
Γεωγράφος,
M.Sc

 

Πριν από πέντε μήνες (Σεπτέμβριος 2012) ξεκίνησε το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην ΑμΚΕ «Ερύμανθος». Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος προσλήφθηκαν περίπου 50 άτομα, εντελώς άγνωστα μέχρι τότε, για τη διεκπεραίωση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου, τη στελέχωση των δυο ηλεκτρονικών εφημερίδων Οίκοpress και Social Activism. Η ομάδα των ωφελουμένων αποτέλεσε ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι κλήθηκαν να συνεργαστούν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.

Η διαδικασία παραγωγής μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας μπορεί να φαντάζει μια εύκολη διαδικασία, αλλά δεν είναι και ειδικά όταν πρόκειται για ένα εγχείρημα μιας νέας ομάδας, η οποία δεν αποτελείται αποκλειστικά από δημοσιογράφους, αλλά και από επιστήμονες διαφορετικών γνωστικών πεδίων. Το πρώτο διάστημα της συνεργασίας αποτέλεσε περίοδο προπαρασκευής και προσαρμογής στο νέο επαγγελματικό χώρο, στο νέο αντικείμενο για πολλούς και γενικότερα στη γνωριμία και στο συγχρωτισμό μεταξύ νέων ατόμων. Οι ηλικίες διαφορετικές, οπότε και οι ιδέες και οι απόψεις ακόμη πιο ενδιαφέρουσες, όλες όμως στο ίδιο πλαίσιο.

Στο διάστημα που ακολούθησε και μετά τις πρώτες εβδομαδιαίες συναντήσεις, ξεκίνησε η όλη διαδικασία να μπαίνει σε έναν αποδοτικό ρυθμό και το brainstorming να αποφέρει πολλές και πρωτότυπες ιδέες για τη θεματολογία που θα αναπτυσσόταν κάθε φορά στις εφημερίδες. Δυο οι εφημερίδες, οπότε δυο και οι ομάδες που τις συστήνουν με κοινό σημείο αναφοράς το Τεχνικό Τμήμα, το οποίο στήνει, υποστηρίζει και βελτιώνει τη διαδικτυακή παρουσία των εφημερίδων. Ωστόσο, δε μπορεί να μην αναφερθεί ότι ο γενικός συντονισμός και η διαχείριση έγινε από τον Διευθυντή των εφημερίδων κ. Βασίλη Τακτικό.

Στη διάρκεια των 5 μηνών, η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία όλης της ομάδας ήταν απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει ορθή λειτουργία των εφημερίδων και όσο το δυνατόν καλύτερη ανταπόκριση στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Η γνώση που κατείχε ο κάθε ωφελούμενος έγινε προστιθέμενη αξία στη δεξαμενή γνώσεων, ενώ η ανταλλαγή των πληροφοριών έγινε προσωπική εκμάθηση στα πλαίσια της εργασίας και της συνεργασίας. Το Τεχνικό Τμήμα έλαβε πολλές γνώσεις για περιβαλλοντικά και κοινωνιολογικά ζητήματα, ενώ οι συντάκτες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου και των τεχνικών διάδοσης της πληροφορίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο συγχρωτισμός και η συνεργασία 50 περίπου ατόμων στο ίδιο πρόγραμμα έγινε η αφορμή, εκτός από την προσωρινή αντιμετώπιση της ανεργίας, να «μάθει ο ένας από τον άλλο» και να αποκτήσει ο καθένας σημαντική εμπειρία στη συνύπαρξη και στην ανταλλαγή γνώσεων. Ωστόσο, καθώς αυτή η συνεργασία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, πλανάται ένα ερώτημα, που όπως έχει ορθά αναφέρει η συνάδελφος Νατάσα Στάμου μας καταδιώκει από τα σχολικά χρόνια, μετά τι; Ας ελπίσουμε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία θα μπορέσει να αξιοποιηθεί επαγγελματικά από το καθένα και να αποτελέσει το βήμα για περαιτέρω εξέλιξη.