Ομάδα Δημιουργικού των «Social Activism Αθηνών» και «Οίκοpress»

Το δημιουργικό τμήμα των «socialactivism.gr» και «oikopress.gr» συγκροτείται από τους δημιουργούς: Σίτσα Κόνιαρη, Γεωργία Αλεξίου.

Οι συγκεκριμένοι δημιουργοί εργάστηκαν στο πλαίσιο του πεντάμηνου προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας της ΑΜΚΕ «Ερύμανθος» με συμπράττοντες το Δήμο Αθηναίων και τη Περιφέρεια Αττικής.

Στο διάστημα αυτό δημιούργησαν μαζί με άλλους επιστημονικούς συντάκτες ειδικοτήτων, όπως, Περιβαλλοντολόγοι, Ανθρωπολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Πολιτικοί επιστήμονες, Διεθνολόγοι τις πρότυπες ηλεκτρονικές εφημερίδες «socialactivism.gr» και «oikopress.gr».

Παράλληλα ασχολήθηκαν με την καλλιτεχνική επιμέλεια των εφημερίων, δημιούργησαν λογότυπα για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και για τα banners των site και ασχολήθηκαν με τη διάδοση των εφημερίδων στα social media