Ομάδα πολιτικών επιστημόνων της Social Activism Αθηνών

Η ομάδα πολιτικών επιστημόνων της «socialactivism.gr» συγκροτείται από τους: Ελένη Βενιέρη, Σοφία Κόκκαλη, Κωνσταντίνα Μαντζαβρά, Αθανασία Οικονόμου και Χριστίνα Χαραλαμποπούλου. Οι συγκεκριμένοι συντάκτες εργάστηκαν στο πλαίσιο του πεντάμηνου προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας της ΑΜΚΕ «Ερύμανθος» με συμπράττοντες το Δήμο Αθηναίων και τη Περιφέρεια Αττικής. Στο διάστημα αυτό δημιούργησαν μαζί με επιστημονικούς συντάκτες άλλων ειδικοτήτων, όπως, Περιβαλλοντολόγους, Ανθρωπολόγους, Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, τις πρότυπες ηλεκτρονικές εφημερίδες «socialactivism.gr» και «oikopress.gr». Παράλληλα, δημιούργησαν τη βάση για να συνεχίσουν αυτές οι εφημερίδες ως Δημοσιογραφία Πολιτών. Η ποιότητα του έργου που παρουσιάζεται σε αυτές τις εφημερίδες φανερώνει το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία.