ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 29/12/2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 29/12/2015
 
 
Προς
περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου
Θέμα: Εναλλακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση των εργαλείων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Αττικής.
 
Σε συνέχεια της επιστολής μας για την δημιουργία μόνιμης αναπτυξιακής σύμπραξης με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης  για την λειτουργία του Πεδίου του Άρεως και άλλων σχετικών δράσεων, επανερχόμαστε με νέες εναλλακτικές προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να λυθούν τα σοβαρά και χρονίζοντα ζητήματα κοινωνικής παρέμβασης.
 
Αντιλαμβανόμενοι  τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση εξαιτίας της ως τώρα ανυπαρξίας πλήρους θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας, του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και άλλους φορείς κοινωνικής οικονομίας, διαπιστώνουμε ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Αττικής και κάθε φορέας αυτοδιοίκησης έχει, ακόμη και με το υπάρχον νομικό καθεστώς, τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό με δύο τουλάχιστον τρόπους.

1. Πρώτον, με την προκήρυξη ενός εξειδικευμένου προγράμματος ΕΣΠΑ με μικρό προϋπολογισμό ανά δικαιούχο 25 ως 30 χιλ. ευρώ.
2. Δεύτερον με απευθείας αναθέσεις σε εργασιακούς κοινωνικούς συνεταιρισμού μέχρι 15 χιλ. ευρώ για να αναλάβουν έργα φύλαξης, συντήρησης και κοινωνικής φροντίδας.
 
Αναλυτικότερα:
 
1. Προτείνουμε την προκήρυξη από την  Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ενός προγράμματος χρηματοδότησης για πολλά μικρά και συγκεκριμένα έργα σε πολλές ΚΟΙΝΣΕΠ και άλλους φορείς κοινωνικής οικονομίας (σύμφωνα με τον ν. 4019/11), με ανώτατο όριο χρηματοδότησης 25,000 ευρώ. Η δράση αυτή είχε εφαρμοστεί με επιτυχία το 2007 και 2008 γνωστή ως «Α και Β κύκλος». Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η νομιμότητα και με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και η διαφάνεια, ο αντικειμενικός προσδιορισμός  των έργων, η κοινωνική μόχλευση με την συμμετοχή πολλών μικρών φορέων της κοινωνικής οικονομίας και δομών αλληλεγγύης.
 
2.  Αν το παραπάνω έργο θέλει χρόνο, προτείνουμε την απευθείας ανάθεση πολλών μικρών έργων σε ΚΟΙΝΣΕΠ ως 15,000 ευρώ ανά φορέα για στοχευμένες δράσεις. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η άποψη πως «δεν μπορεί να γίνει τίποτε για την κοινωνική οικονομία με το υπάρχουν θεσμικό πλαίσιο», δεν ευσταθεί καθώς εμείς εκτιμούμε ότι για τα παραπάνω, δεν υφίσταται νομικό κώλυμα. Οι όποιες ενστάσεις απλώς  καταλήγουν να εξυπηρετούν μάλλον τα κατεστημένα συμφέροντα συντεχνιών και γραφειοκρατίας, που αδιαφορούν για το κοινωνικό όφελος και το θετικό πολιτικό αντίκτυπο και ενδιαφέρεται μόνο για τη συντήρηση μονοπωλιακών καταστάσεων σχετικώς με το έργο που έχει να επιτελέσει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
 
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι, ως τώρα, οι ΚΟΙΝΣΕΠ δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από χρηματοδοτούμενα από την πολιτεία έργα και έτσι πολλές αδυνατούν να ξεκινήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η ορθή κυβερνητική πολιτική, όπως έχει εκφραστεί από τα πρωθυπουργικά χείλη είναι ότι «η κοινωνική οικονομία αποτελεί βασικό μοχλό της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας». Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ο κατεξοχήν φορέας που είναι πιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών, μπορεί και πρέπει να αναλάβει τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα ενισχύσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα από τα κάτω, θα αξιοποιήσουν το ανενεργό εργατικό δυναμικό και τους ανενεργούς υλικούς πόρους που έχει στην διάθεσή της και δεν μπορεί να αξιοποιήσει λόγω υποστελέχωσης των ΟΤΑ.
 
Απαιτούνται λοιπόν τολμηρές και καινοτόμες πρωτοβουλίες που πρέπει να λάβει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  με στόχο να κινητοποιηθούν και να ενισχυθούν  οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας, με τρόπο που και να διασφαλίζει την νομιμότητα προς  το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά συγχρόνως να δίνει λύσεις σε πάμπολλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου.
Είμαστε στη διάθεσή σας, για προσωπική συνάντηση για την πληρέστερη και ενδελεχή ανάπτυξη των προτάσεων αυτών.
 
 
Για την Π.Ε.Σ.Κ.Ο.
 
Ευάγγελος Σπινθάκης