ΠΕΣΚΟ: το πρώτο βήμα έγινε!

Γράφει η Νατάσα Στάμου
Δημοσιογράφος

 

Σε μια περίοδο που πολλοί αναφέρονται στην αλληλέγγυα οικονομία, καθώς και ελάχιστοι κατανοούν την ουσία και το εύρος των εφαρμογών της, η ΠΕΣΚΟ έρχεται αντιμέτωπη με μία μεγάλη πρόκληση: να γίνει η ίδια ως ένωση, δια των στελεχών της, ο μέντορας, καθοδηγητής και σύμβουλος για κάθε ενεργητική παρέμβαση που εξελίσσεται στο πλαίσιο των αγορών και της κοινωνίας, για κάθε (οικονομική) δραστηριότητα με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους.

Υψηλού επιπέδου τοποθετήσεις, κατάθεση εμπειριών, ιδεών, σκέψεων και προτάσεων και πάνω από όλα διάθεση για (συν)εργασία, κυριάρχησαν στην πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Γραμματείας της νεοσυσταθείσας Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ).

Η δικτύωση και η ανάπτυξη ουσιαστικών δεσμών συνεργασίας μεταξύ Συμπράξεων Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται ανά την Ελλάδα στο χώρο του εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας, είναι βέβαιο ότι μόνο ελπιδοφόρα μηνύματα μπορεί να μεταφέρει. Ενίοτε ίσως και κάποια «γκρίνια» και «παράπονα» για τα «κακώς κείμενα» που συμβαίνουν γύρω μας. Τα τελευταία ωστόσο, όχι μόνο δεν αφήνουν αδιάφορους τους εκπροσώπους των συμπράξεων που συναντήθηκαν, την περασμένη Κυριακή, στα πάντοτε φιλόξενα γραφεία της ΑμΚΕ «Ερύμανθος», για την πρώτη και καθοριστικής σημασίας συνεδρίαση της ΠΕΣΚΟ, αντιθέτως τους ωθούν να αγωνιστούν με μεγαλύτερη διάθεση για την ανατροπή τους.

 

PESKO-1

Στιγμιότυπο από την 1η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Γραμματείας της ΠΕΣΚΟ.

 

Η ΠΕΣΚΟ ως Πανελλήνια Ένωση

Η ΠΕΣΚΟ αποτελεί την ελληνική εκδοχή μιας πρακτικής που μετρά πολλά χρόνια εφαρμογής στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και προβλέπει τη συνένωση φορέων του τρίτου τομέα, το συνασπισμό δυνάμεων για την ουσιαστική διεκδίκηση ρόλου, συμμετοχής και λόγου στις αποφάσεις της Πολιτείας, αλλά κυρίως την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης, της ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας, της πολιτιστικής ανάπτυξης, της δια βίου μάθησης και της οικοανάπτυξης.

Η δημιουργία (υπο)δομών και εργαλείων για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και η ενίσχυση της (τοπικής) απασχόλησης. Η ενδυνάμωση θεσμών αλληλεγγύης και διασφάλισης κοινωνικής συνοχής. Η προώθηση του εθελοντισμού, της δια βίου μάθησης και της βιώσιμης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η προστασία και προαγωγή της ανθρώπινης υγείας και της υγιεινής διατροφής. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Αποτελούν τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους συμπυκνώνεται η δράση της Ένωσης. Για την υλοποίησή τους, αναπτύσσει συνεργασίες με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές εταιρείες και συλλογικές οργανώσεις, ενώ συμμετέχει σε σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Αριθμώντας ήδη 15 ενεργές Συμπράξεις οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και μια πλειάδα συνεργαζόμενων Συλλόγων και φορέων, η ΠΕΣΚΟ φιλοδοξεί να ενώσει όλες τις υγιείς δυνάμεις του εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας, να αρθρώσει συγκροτημένο και τεκμηριωμένο λόγο για τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται τα μέλη της και να διαπραγματεύεται με επάρκεια για κάθε σχετικό ζήτημα ως επίσημος συνομιλητής σε θεσμικό επίπεδο.

 

Η πρώτη συνεδρίαση – Σκοπός και προοπτικές της ΠΕΣΚΟ

Ο απολογισμός των μέχρι σήμερα πεπραγμένων και κυρίως ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η ανάληψη πρωτοβουλιών στους τομείς του εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας αποτέλεσαν τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας της ΠΕΣΚΟ στην πρώτη της συνεδρίαση.

 

 PESKO-2

Στιγμιότυπο από την 1η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Γραμματείας της ΠΕΣΚΟ.

 

Ο Συντονιστής – Γραμματέας της Ένωσης κ. Θανάσης Κατερινόπουλος, στη σχετική εισήγησή του αναφέρθηκε στις δυσκολίες αλλά και τις προοπτικές του εγχειρήματος αυτής της συνένωσης δυνάμεων που συνιστά η ΠΕΣΚΟ, ενώ επέμεινε στην ανάγκη ανεύρεσης συμμάχων για την ολοένα και μεγαλύτερη στήριξή της. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως οι ίδιες οι οργανώσεις ή τα δίκτυα οργανώσεων που λειτουργούν και παρεμβαίνουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι οι βασικοί κρίκοι που συνασπιζόμενοι μπορούν να βοηθήσουν καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων της ΠΕΣΚΟ.

Ήδη η στήριξη των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας εκφράστηκε έμπρακτα με τη συμμετοχή τους σε φάκελο που κατήρτισε η Ένωση για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο για την αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης των εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων γυναικών. Αλλά και σε επίπεδο Συμπράξεων οργανώσεων, η ΠΕΣΚΟ έχει ήδη δεχτεί πολλές αιτήσεις για ένταξή τους στους κόλπους της, ενώ αναπτύσσει συνεργασίες με συλλόγους, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.ά. σε επίπεδο αλληλοενημέρωσης, παροχής συμβουλών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης σχετικά με προγράμματα.

Στην ανάγκη να καταστεί η ΠΕΣΚΟ ο κύριος πυρήνας των οργανώσεων που αναπτύσσουν δράσεις σχετικές με την κοινωνική οικονομία, εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ένωσης κ. Βασίλης Τακτικός.

 

Ζητήματα Διαφάνειας

Το εγχείρημα της Ένωσης κάθε άλλο παρά εύκολο μπορεί να χαρακτηριστεί. Ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου έννοιες όπως ο «εθελοντισμός», οι «μη κυβερνητικές οργανώσεις» (ΜΚΟ) και η «αλληλεγγύη», αλλά και η ανάθεση και υλοποίηση (κρατικών ή ευρωπαϊκών) προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, δια βίου μάθησης ή απασχόλησης, επισύρουν σκέψεις καχυποψίας και επιφυλακτικότητας.

Η κακή φήμη που φέρουν σχεδόν συλλήβδην διά του Τύπου οι ΜΚΟ αποτελεί ανάχωμα στις όποιες υγιείς προσπάθειες επιχειρείται να αναπτυχθούν στην Κοινωνία. Αλλά και η ίδια η αρνητική αίσθηση που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας για οργανώσεις που σπατάλησαν πόρους προς ίδιον όφελος, δεν αφήνει πολλά περιθώρια δράσης.

Για να ανδρωθούν πρωτοβουλίες, για να αναδειχθούν και να ριζώσουν καλές πρακτικές χρειάζεται η άμεση ανάκτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τις οργανώσεις και τους συλλόγους της. Απαιτείται η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα νοούνται ως ξεχωριστά αλλά ως συνδεόμενα. Άλλωστε, οι συλλογικοί φορείς είναι τμήμα της ίδιας της κοινωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και η ΠΕΣΚΟ, έχοντας να αντιπαλέψει την αρνητική χροιά που συνοδεύει τις μη κυβερνητικές -αλλά όχι πάντοτε μη κερδοσκοπικές- οργανώσεις στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Υπό αυτό το πρίσμα, τα μέλη της κατέθεσαν σχετικές προτάσεις που σύντομα θα μετουσιωθούν σε πράξεις και δράσεις ανάδειξης ζητημάτων διαφάνειας, ελέγχου και ορθολογικής διαχείρισης ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Ταυτόχρονα στρατεύτηκαν σε ένα κοινό αγώνα κατά της αδιαφάνειας, του πελατειακού κράτους, αλλά και εναντίον όλων εκείνων που μετέτρεψαν ή αντιμετωπίζουν τον εθελοντισμό με επαγγελματικούς όρους, αλλοιώνοντας το ύφος και την ουσία του. Δεσμεύτηκαν να σταθούν απέναντι σε όποιον θελήσει να μετατρέψει τις ανιδιοτελείς προσπάθειες έμπρακτης αλληλεγγύης σε πεδίο προσωπικής ανάδειξης ή εμπορίου.

 

 PESKO-3

Στιγμιότυπο από την 1η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Γραμματείας της ΠΕΣΚΟ.

 

Η ισχύς εν τη ενώσει!

Οι προσπάθειες της ΠΕΣΚΟ κινδυνεύουν να χαθούν στη δεξαμενή των αποσπασματικών και μεμονωμένων πρωτοβουλιών αν δεν βρουν άμεσα συμμάχους. Ήδη οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα ικανοποιητικό βαθμό δείχνουν να στηρίζουν αυτή την Ένωση, ευελπιστούν όμως, σε πράξεις και έργα και κυρίως στην ανάπτυξη μιας αγαστής συνεργασίας με διάρκεια και συντονισμένες ενέργειες. Η ανάδειξη και η υποστήριξη καλών πρακτικών, η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών ή η πιλοτική λειτουργία συνεργατικών σχημάτων με συμμετέχοντες φορείς του δημόσιου, του ιδιωτικού καθώς και του τρίτου, του «κοινωνικού» τομέα, σίγουρα δεν μπορεί να αφήσει πολλούς ασυγκίνητους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχουσες στην ΠΕΣΚΟ οργανώσεις έχουν πολλά να επωφεληθούν, κυρίως σε επίπεδο πληροφόρησης, συμβουλών και καθοδήγησης. Και είναι αυτές οι κυρίαρχοι σύμμαχοι που αναζητούνται στο εγχείρημα της ΠΕΣΚΟ. Η ανταλλαγή σκέψεων, προτάσεων και κυρίως εμπειριών που παρέμεναν μέχρι σήμερα στα στενά τοπικά ή περιφερειακά πλαίσια μεταφέρεται σε πανελλαδικό επίπεδο, μετασχηματίζεται σε συντονισμένη δράση, σε συμπυκνωμένο λόγο και μεταφέρεται ως «όλον» τόσο συνολικά προς την Κοινωνία των Πολιτών, όσο και προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Αναζήτηση Συμμάχων

Στην πρώτη συνεδρίαση της ΠΕΣΚΟ υπήρξε και ξεχωριστή αναφορά στις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης που είναι διαθέσιμες σήμερα στο σύνολο σχεδόν της κοινωνίας. Η αξιοποίηση των εφαρμογών του συμμετοχικού διαδικτύου (Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Flickr κ.τ.λ.) μπορεί να αποβεί πολύτιμη για τη διασπορά των επιθυμητών μηνυμάτων, με την κατάλληλη βεβαίως χρήση.

Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα, απαιτείται ωστόσο, διάθεση, χρόνος, συνεχής κατάρτιση και ενημέρωση για θέματα κοινωνικής οικονομίας ώστε να διατυπωθούν και κατάλληλες ιδέες που θα διασφαλίσουν τη συνέχεια στο έργο της ΠΕΣΚΟ. Οι αποσπασματικές προσπάθειες τόσο της ίδιας της Ένωσης, όσο και των περιφερειακών συμπράξεων – μελών της δεν κινδυνεύουν απλώς να χαθούν στην απέραντη δεξαμενή πληροφοριών του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης, αλλά κυρίως να είναι αναποτελεσματικές και βέβαια να μην βρουν μιμητές. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη της προβαίνουν στη χάραξη και το σχεδιασμό σταθερής επικοινωνιακής πολιτικής με την αξιοποίηση όλων των πρόσφορων μέσων.

 

Επί της Διαδικασίας…

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην πρώτη συνεδρίαση της ΠΕΣΚΟ ορίστηκε σύμφωνα με το καταστατικό της τριμελές Προεδρείο. Ο κ. Βασίλης Τακτικός, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας, του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ», ο κ. Χρήστος Καραζούπης, Πρόεδρος του Δικτύου Συλλόγων – ΜΚΟ Αλμυρού και μέλος του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας και ο κ. Μπάμπης Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος του Παρατηρητήριου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελούν τα μέλη του για τρεις μήνες, ενώ στη συνέχεια η «σκυτάλη» θα παραδοθεί σε άλλα μέλη, ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα όλες οι Συμπράξεις να έχουν εκπροσωπηθεί στο Προεδρείο. Χρέη Συντονιστή – Διαχειριστή εκτελεί ο κ. Θανάσης Κατερινόπουλος, Γραμματέα η κα Βούλα Λάμπρου (αμφότεροι μέλη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Άξιον Εστί») και Υπεύθυνου Επικοινωνίας, ο κ. Βασίλης Τακτικός.

 

Στην ΠΕΣΚΟ μετέχουν:

 1. το Δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας
 2. το Δίκτυο Συλλόγων – ΜΚΟ Αλμυρού
 3. το Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας
 4. η ΑμΚΕ «Ηράκλεια Ένωση Αττικής»
 5. η  Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Σαρωνικού (Α.ΚΟΙ.Σ.ΣΑ)
 6. το Δίκτυο Σύμπραξης Κοινωνίας Πολιτών Ν. Ηλείας
 7. η Ηράκλεια Ένωση Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας
 8. η Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αττικής
 9. η Αναπτυξιακή Κοινωνική Σύμπραξη Ιονίων Νήσων
 10. το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝΜΕΚΟ)
 11. το Δίκτυο «Περραιβία» (Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας & Αποδήμων)
 12. η ΑμΚΕ «Άξιον Εστί»
 13. η  Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αίγινας
 14. το Πολιτιστικό Δίκτυο Κρήτης
 15. η Απολλώνειος Ένωσης Δυτικής Ελλάδας.