Ποιοί είναι συνοπτικά οι Στόχοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Η Ε.Ε οριοθετεί τους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τρείς συγκεκριμένους τομείς:

  • Εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
  • Βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών
  • Υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών