Προκύρηξη θέσεων στον οργανισμό αθλητισμού πολιτισμού και παιδικής αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Αναδημοσίευση από dimosvoulas.gr

Για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χράνου και για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (Για τους Παιδικούς Σταθμούς και για τη φύλαξη των Αθλητικών χώρων).

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και 7 Δεκεμβρίου 2012

Ωρες κατάθεσης των αιτήσεων : Καθημερινές, από 9.00 έως 13.00

Τόπος υποβολής των αιτήσεων : Στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ, Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη (κτίριο πρ. Δημαρχείου Βουλιαγμένης)

Δίπλα από το Δημαρχείο λειτουργεί ΚΕΠ για επικυρώσεις αντιγράφων.

Συνημμένα βρείτε, τις Ανακοινώσεις για ΣΟΧ 1/2102 και ΣΟΧ 2/2012 με τα παραρτήματά τους καθώς και το Έντυπο της Αίτησης του ΑΣΕΠ (τυπου ΣΟΧ 2) που είναι κοινό και για τις δύο Προκηρύξεις.