ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την αντιμετώπιση της φτώχειας και ανθρωπιστικής κρίσης

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της συνεργασίας των εθελοντικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο χώρο της σίτισης, της στέγης,  της υγείας, της κοινωνικής γεωργίας και της εκπαίδευσης, με την σύμπραξη των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ.

Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία  κοινωνικού υποκειμένου για την προώθηση της κοινωνικής Οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την πολλαπλασιαστικότητα των κοινωνικών ωφελημάτων.

Η ανάδειξη και η προστασία ορεινών περιοχών της χώρας με στόχο τον οικοτουρισμό και τον βιοτουρισμό.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  • Οι εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σύλλογοι, ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ.
  • Συμπράττοντες φορείς οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα ΝΠΔΔ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

  • Άμεσα ωφελούμενοι ως 100,000 άτομα κατά προτεραιότητα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  • Άμεσα ωφελούμενοι ως 5,000 άτομα που θα προσληφθούν.
  • Έμμεσα ωφελούμενοι ως 1,000 δικαιούχοι – εθελοντικές οργανώσεις (σύλλογοι, ΑΜΚΕ, σωματεία εργαζομένων) και οι αντίστοιχοι συμπράττοντες ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Διάρκεια προγράμματος 1 έτος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΟΣΤΗ

Συνολικός προϋπολογισμός: 100,000,000 ευρώ

Ανά δικαιούχο από 60,000 ως 130,000 ευρώ.

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

Α/Α

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ-ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ %

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ %

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ %   *

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Δ1

σίτιση

 

100

25

55

20

5,000 μερίδες τροφής ημερησίως

Δ2

κοινωνική φροντίδα σε ενήλικες και ΑμεΑ

200

70

10

20

40,000 επισκέψεις

Δ3

κοινωνικά Ιατρεία

100

50

30

20

60,000 επισκέψεις

Δ4

κοινωνικά φροντιστήρια

100

70

10

20

10,000 μαθητές

Δ5

κοινωνικοί ξενώνες

50

50

30

20

3,000 φιλοξενούμενα άτομα

Δ6

κοινωνικά  αγροκτήματα

200

60

20

20

ποσότητες αγροτικών προϊόντων για την τροφοδοσία των συσσιτίων

Δ7

φύλαξη και καθαρισμός των δασών

100

70

10

20

 

* Λειτουργικά κόστη: λογιστική υποστήριξη, ενοίκια, λογαριασμοί και εξοπλισμός γραφείων, αναλώσιμα, έξοδα κίνησης, ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα δικτύωσης).

Επίσης θα δημιουργηθούν 1,000 δικτυακές πύλες για προβολή των δράσεων (λειτουργικό κόστος).

 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  1. 1.
  2. 2.Η κινητοποίηση και η συμμετοχή του εθελοντισμού και του κοινωνικού κεφαλαίου πολλαπλασιάζει την αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων. Ο εθελοντισμός πρόσφερε και  συνεχίζει άλλωστε να προσφέρει πολλές παρόμοιες δράσεις με πενιχρά οικονομικά μέσα. Αυτός άλλωστε είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος δημιουργίας του κοινωνικού κεφαλαίου, του κοινωνικού υποκειμένου για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.
  3. 3.Η επιμόρφωση και η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε κοινωνικές δραστηριότητες που ενδυναμώνουν τους κοινοτικούς δεσμούς και αυξάνουν το κοινωνικό όφελος.
  4. 4.Η ανάπτυξη καλών πρακτικών από τα κάτω και σε επίπεδο γειτονιάς και χωριού.
  5. 5.Η βιωσιμότητα των δράσεων και μετά το πέρας των χρηματοδοτήσεων, μέσω της ενεργοποίησης των ζωντανών κυττάρων της κοινότητας.