ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 6 χρόνια (2006-2011).

Οι βασικοί στόχοι για την υλοποίηση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι :

  • Η ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου δημόσιου φορέα (εκτιμώνται σε 34.000 κτίρια συμπεριλαμβανομένων των σχολείων)
  • H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
  • H αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών
  • H παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας

http://www.syzefxis.gov.gr/node/2335