Τι σημαίνει Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση;

Αναδημοσίευση από: saradosefstathopoulos.blogspot.gr

 

prifti2Πέρασε σχεδόν ένας μήνας από της αναλήψεως των νέων μου καθηκόντων, και ύστερα από μια γρήγορη ανασκόπηση, μια πρώτη καταγραφή των πεπραγμένων, διαβουλεύσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και σαφώς την ιδία αντίληψη, είμαι πεπεισμένος ότι έχω αποκτήσει μια αρκετά καλή εικόνα για το πού βρίσκεται, αλλά και το πού θέλουμε να φτάσουμε το επίπεδο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην πόλη μας.

Πρώτα από όλα, ας ερμηνεύσουμε τον όρο ”Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση” δεδομένου ότι για ένα μεγάλο κομμάτι του Πειραϊκού λαού αποτελεί μια έννοια πρωτόγνωρη.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επ’ ωφελεία τόσο των Δημοτών όσο και της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

Οι νέες τεχνολογίες δεν έρχονται να υποκαταστήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά να τον υπηρετήσουν προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια (μιας και ο καθένας θα έχει πρόσβαση στην πληροφορία-χτύπημα κατά της διαφθοράς), συνεχής επίβλεψη και άρα καλύτερος έλεγχος εργασιών (ακόμη και εξ’ αποστάσεως), μείωση του κόστους του παραγόμενου έργου-εξορθολογισμός δαπανών, αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή (μειώνεται κατανάλωση χαρτιού κατά εκατομμύρια τόνους) και πολλά πολλά ακόμη συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τον καθιερωμένο τρόπο άσκησης δημόσιας διοίκησης.

prifti1Πρακτικά τώρα, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, προτείνει μια σειρά από εφαρμογές-λύσεις, που θα υπηρετήσουν τη δημόσια διοίκηση σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντός της.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-ΚΕΠ, Συστήματα Διαχείρισης Περιπτώσεων (case management), Εφαρμογές για smart phones, Εξάπλωση των Wi Fi σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS, Τεχνικές Υπηρεσίες-εφαρμογές που σχετίζονται με συλλογή απορριμάτων-ρύθμιση φωτισμού και ύδρευσης, εφαρμογές διαχείρισης υλικών και παγίων στοιχείων, εφαρμογές παρακολούθησης λειτουργίας και αναφοράς προβλημάτων-τηλεμετρία δικτύων, αναφορές βλαβών, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

Ηλεκτρονική φροντίδα και πρόνοια (Τηλεφροντίδα-παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, Τηλεϋγεία-παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασθενείς με χρόνια νοσήματα αλλά και ηλικιωμένους).

Ηλεκτρονική-Συμμετοχική Δημοκρατία (Υπηρεσίες Δημόσιας Διαβούλευσης-στυλ blogs ή forum, Υπηρεσίες Υποβολής αιτημάτων-παραπόνων, Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες, Ηλεκτρονικές Συζητήσεις για θέματα επικαιρότητας πολιτικής ή κοινωνικής).

Τι από όλα αυτά έχει υλοποιηθεί στον Πειραιά; Σε τι ποσοστό ασκούμε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στον Πειραιά; Θα προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση όπως άλλωστε προστάζει και η κοινή πρακτική των άλλων ευρωπαϊκών χωρών; Ποια θα είναι τα πρώτα μας βήματα; Πόσα χρήματα θα χρειαστούν; Έχει την οικονομική δυνατότητα ο Δήμος Πειραιά δεδομένης τόσο της δικής του οικονομικής κατάστασης όσο και της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα;