«Τράπεζα χρόνου» στο Δήμο Θερμαϊκού

Από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού πέρασε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωργίου Λαζαρίδη, για την ίδρυση υπηρεσίας «Τράπεζας χρόνου».

Η «τράπεζα χρόνου» αποτελεί ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών σε βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ως εργαλείο για την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Απευθύνεται σε όλους, κύρια όμως στους ασθενέστερους κατοίκους του Δήμου μας και στηρίζεται στον εθελοντισμό.

Στο δίκτυο αυτό αξία έχει ο «χρόνος» που διαθέτει το κάθε μέλος ή του διαθέτουν. Βασική αρχή στη λειτουργία της Τράπεζας είναι ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν κάτι χρήσιμο στους συνανθρώπους τους. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, η αλληλεγγύη μπορεί να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη και να βοηθήσει στην κάλυψη μέρους των αναγκών των συνανθρώπων μας χωρίς κόστος.

Η «Τράπεζα χρόνου» είναι ο κεντρικός διαχειριστής που ρυθμίζει και διευκολύνει την προσφορά και τη ζήτηση υπηρεσιών μεταξύ των μελών της.

Οποιαδήποτε υπηρεσία, από βοήθεια στα μαθήματα και μικροεπισκευές στο σπίτι, μέχρι την επιδιόρθωση κάποιου ρούχου, τη βοήθεια με τα ψώνια της λαϊκής αγοράς, τις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες ή την επιδιόρθωση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορούν να είναι ενδεικτικά αντικείμενα συναλλαγής.

Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στην προσφορά και ζήτηση, ώστε να μην προωθούνται πελατειακές σχέσεις μεταξύ των μελων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το άτομο που ζητεί μια υπηρεσία ταυτόχρονα και να προσφέρει, καθώς πρόκειται για ανταλλαγή υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος.

Σημαντικό στη λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου είναι η δυνατότητα που προσφέρει στα μέλη να αξιοποιήσουν δημιουργικά άτυπα ταλέντα, δεξιότητες, χόμπι, πέρα από επαγγελματική εξειδίκευση.