ΤAXISnet

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Πρόκειται για την διαδικτυακή πύλη που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να διευθετούν τις εκκρεμότητές τους με τις ΔΟΥ μέσω Internet.

Δίνει επίσης τη δυνατότητα ενημέρωσης με SMS για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και τις διάφορες υπηρεσίες που έχει χρησιμοποιήσει ο πολίτης ή η Επιχείρηση.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΤAXISnet

Ενδεικτικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet περιλαμβάνουν:

– Ηλεκτρονική Υποβολή:

• Υποβολή Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3

• Υποβολή Δηλώσεων Ε9

• Υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. – V.I.E.S.

• e-ΚΒΣ (Ηλεκτρονική Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών)

• e-ΦΜΥ (Υπολογισμός Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών και Νομικών Προσώπων)

• e-ΑΠΠΑ (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)

– Ηλεκτρονική Παραλαβή:

• Εκκαθαριστικού Σημειώματος

• Φορολογικής Ενημερότητας

• Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

 

http://www.gsis.gr/