«2η Ευκαιρία» – Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης για απολυμένους / ανέργους στις περιφέρειες

Για ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών – Δομικών Υλικών

H “2η Ευκαιρία” είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών επιδοτούμενων με 5€ μικτά ανα ώρα κατάρτισης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών – Δομικών Υλικών.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις :

Δράση 1η Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός

• Στη συγκεκριμένη δράση γίνεται ο εντοπισμός των επαγγελματικών πεδίων και ομάδων επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε συμμετέχοντα, με τη χρήση έγκυρων διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία βοηθούν τον άνεργο να συνδυάσει στοιχεία για τις προσωπικές του προτιμήσεις, την επαγγελματική του εμπειρία και τις γνώσεις του σε ένα ενιαίο επαγγελματικό προφίλ, προκειμένου να κάνει μια σωστή επιλογή σταδιοδρομίας.

• Δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής σε τμήματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ώστε με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε συμμετέχοντα

• Δίνεται η ευκαιρία να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου να απασχοληθεί στα επαγγελματικά πεδία που του ταιριάζουν.

Δράση 2η Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

• Σε αυτή τη δράση περιλαμβάνεται η παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 280 ωρών, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και του σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα.

• Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης.

• Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να διακόψουν το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό με αναλυτικούς όρους συμμετοχής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα :

ΕΠ “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”

Είδος ενίσχυσης :

Κατάρτιση / Εκπαίδευση

Κατάρτιση Προσωπικού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συνολικά 6000 θέσεις συμβουλευτικής και επανακατάρτισης σε 11 Περιφέρειες. Δείτε την κατανομή των θέσεων ανά περιφέρεια στην παρουσίαση του Προγράμματος στα Σχετικά Αρχεία.

Τομείς ενδιαφέροντος :

Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Σε ποιους απευθύνεται

Απολυμένοι-άνεργοι από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

Λιανικό Εμπόριο

Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων

Κατασκευές Δομικών Υλικών

Όροι και προϋποθέσεις

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:

1. Αίτηση, που μπορείτε να υποβάλλετε on-line στην ιστοσελίδα …

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:

1. Αίτηση, που μπορείτε να υποβάλλετε on-line στην ιστοσελίδα της Δράσης http://www.defteriefkairia-eede.gr/ ή μπορείτε να την κατεβάσετε σε pdf από τα Σχετικά Αρχεία της προκήρυξης εδώ και από την ιστοσελίδα της Δράσης 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας

4. Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους

5. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

6. Πρόσφατη φωτογραφία

Τι χρηματοδοτείται:

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης.

Προϋπολογισμός:

€ 25.000.000

Περίοδος υποβολής:

από 15/10/2012 (Ανοιχτή)

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει on-line στην ιστοσελίδα της Δράσης http://www.defteriefkairia-eede.gr/ ή να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ: Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 210 2110 100 κ. Γ. Κάπελα, κ. Κ. Δογκάκη.

Σχετικά αρχεία:

Παρουσίαση Προγράμματος (PDF – 77,2 Kb)

Αίτηση Συμμετοχής (PDF – 337,24 Kb)

 

 


 

Πηγή : http://www.defteriefkairia-eede.gr