«Μέντορες για τη Κοινωνική Οικονομία» – 2 – 4 Απριλίου 2021 (ONLINE Εκπαιδευτικό Σεμινάριο)

«Μέντορες για τη Κοινωνική Οικονομία» – 2 – 4 Απριλίου 2021 (ONLINE Εκπαιδευτικό Σεμινάριο)

Η (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.), Πανελλήνια ένωση συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας είναι το μεγαλύτερο ενεργό δίκτυο φορέων κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας, υλοποιεί το επιμορφωτικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα  «Μέντορες» σε μια σειρά από Δήμους σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Στόχος τη μεταφορά τεχνογνωσίας και η αλληλέγγυα συμβουλευτική αξιοποιώντας μια μεγάλη ομάδα ‘μεντόρων’ με βαθιά γνώση και εμπειρία σε  θέματα κοινωνικής οικονομίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η μισθωτή εργασία και τα όρια της. H πρόκλησητης Κοινωνικής Οικονομίας

Εισηγητής: Ανδρέας Λύτρας Πανεπιστημιακός

«Στη μετάβαση από την 3η στην 4η βιομηχανική επανάσταση, η εργασία βιώνει μια βαθιά αναδιάρθρωση με χαρακτηριστικό στοιχείο τη μείωση της μισθωτής εργασίας.. Η εργασία ανακαλύπτεται εκ νέου σε πολλούς νέους τομείς. Ως αποτέλεσμα, πολλοί θα αναγκαστούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, πέρα ​​από την αμειβόμενη εργασία.  Βρισκόμαστε σε ιστορικό σημείο καμπής καθώς λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των λεγόμενων νέων τεχνολογικών ευκαιριών περιορίζεται η  δημιουργία θέσεων εργασίας από εργοδότες οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στη αγορά και το κράτος.  Και αυτό φυσικά έρχεται σε αντίθεση με την καθιερωμένη αντίληψη ότι κάθε τεχνολογική πρόοδος αναπτύσσει απεριόριστα τη προσφορά και τη ζήτηση για τους εργαζόμενους.

Το γεγονός ότι, η βιομηχανική επανάσταση αναπτύχθηκε σε πρωτοφανή στο επίπεδο μισθωτής εργασίας δεν σημαίνει ότι με την περαιτέρω αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την επιστήμη των υπολογιστών θα έχουμε την ίδια τάση. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με τη νέα τεχνολογική επανάσταση και  αναμένεται πλήρης ανατροπή. Μια άλλη διάσταση είναι η αμφισημία του συστήματος που ζούμε και. Από τη μία πλευρά, ο μεγάλος ανταγωνισμός στην αναζήτηση του κέρδους μειώνει το ποσοστό κέρδους, ενώ από την άλλη η τεχνολογική καινοτομία και η αυτοματοποίηση καθώς και η πνευματική ιδιοκτησία, εξασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία για το Κεφάλαιο που αγοράζει, επενδύει σε καινοτομίες και κατέχει δικαιώματα ιδιοκτησίας. Δημιουργούνται έτσι νέοι προνομιούχοι τομείς κερδοφορία με λιγότερους εργαζομένους και καταστρέφονται τομείς έντασης εργασίας οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στο κερδοσκοπικό πλαίσιο χωρίς κρατικές επιδοτήσεις..

Σ΄αυτές τις νέες συνθήκες που καταστρέφεται ένα κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι εφικτό,  να γίνουν «επιχειρηματίες, ενωμένοι καταναλωτές, μέλη μιας ολόκληρης κοινότητας με βάση τοσυνεταιριστικό μοντέλο επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πολιτιστικά ιδρύματα και ανθρωπιστικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αυτές δύναται  να ενεργοποιήσουν ανενεργούς πόρους, κτίρια, εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις, γη, κοινόχρηστους χώρους, δάση κ.λπ. Μπορούν να οργανώσουν ανενεργούς ανθρώπινους πόρους προσφέροντας κοινωνικές υπηρεσίες στον τομέα της διατροφής, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Μπορούν να απασχολούν ανειδίκευτα άτομα για βοήθεια στο σπίτι. Σε αυτό το επίπεδο αναζήτησης εύρεσης εργασίας, μπορεί να αναπτυχθεί ένα νέο είδος οικοτεχνίας και βιοτεχνίας. Υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα συνεργατικών σχημάτων και  κοινότητες Διαδικτύου που έχουν βρει εταιρείες κοινωνικής διαχείρισης λογισμικού. Στις θεματικές των εργαστηρίων που ακολουθούν αναδεικνύονται οι προοπτικές  της συνεργατικής επιχειρηματικότητας για νέες θέσεις εργασίας.

 H συνεταιριστική  λύση σε περιόδους κοινωνικο-οικονομικών κρίσεων

Υποστήριξη ίδρυσης συνεταιρισμών καταναλωτών ως οργανώσεων εκκίνησης των συνεταιρισμών όλων των τύπων (από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση).

Εισηγητές: Λουκάς Μπρέχας

 Α). 5 λεπτά     Παρουσίαση δικτύου ΚΑΠΑ

5 λεπτά            Το συνεταιριστικό Mentoring

20 λεπτά         1η ενημέρωση mentoring «Τι είναι και τι δεν είναι συνεταιρισμός»

Προς το 33ο Παγκόσμιο Συνεταιριστικό ______Κογκρέσο – «Εμβάθυνση στην συνεταιριστικής ______μας ταυτότητα»

Β). 20-25 λεπτά          2η ενημέρωση mentoring «Διασυνδέσεις υποστήριξης»

Ευκαιρίες συνεργασίας και υποστήριξης με/από την Διεθνή Οργάνωση των Συνεταιρισμών – Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας  (ICA)

Γ). 20-25 Λεπτά 3η ενημέρωση mentoring «Πρόταση για την υποστήριξη ίδρυσης συνεταιρισμών καταναλωτών» ως οργανώσεων εκκίνησης των συνεταιρισμών όλων των τύπων ( από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση).

Εργαλεία Υποστήριξης

 1. Παρουσίαση Πλατφόρμας ΣυνΑγορά-GaiaCoop

Παρουσίαση Συνεταιριστικής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Δικτύου ΚΑΠΑ Όλες οι δομές νοούνται με βάση την κάθε μια τοπική κοινωνία και για την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ενώ προϋποθέτουν επαρκές Κοινωνικό Κεφάλαιο. Οι ίδιοι οι πολίτες είναι οι ιδιοκτήτες του συνεργατισμού, ελέγχουν τον συνεργατισμό, εργάζονται σε αυτόν και λειτουργούν για την ικανοποίηση των αναγκών των μελών του συνεργατισμού-συνεταιρισμού.

Τηλε-εργασία – Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνική Οικονομία

Εισηγητές: Πάνος Παϊωάνου

 • Πρόλογος 2-3’ από συντονιστή
 • Σύντομη εισαγωγή 5-7’ για τη φύση και τα χαρακτηριστικά της τηλε-εργασίας και γενικά της ψηφιοποίησης,
 • Eισηγήσεις των 5-7’ από 2-3 ειδικούς ή παρουσιάσεις εμπειρίας  όπως ενδεικτικά:
 1. Το φαινόμενο είναι προσωρινό ή τείνει να γενικευτεί; Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας ή έχουμε μια ευκαιρία για εκσυγχρονισμό του εργασιακού περιβάλλοντος και αύξηση των θέσεων εργασίας;
 2. Μπορεί το τεχνητό “virtual” εργασιακό περιβάλλον να αποκτήσει στοιχεία ισοδύναμα με το πραγματικό; Αλλάζουν η αποτελεσματικότητα  και η οικονομικότητα της εργασίας; Επηρεάζεται η παραγωγικότητα; Χειροτερεύει το εσωτερικό κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον, δυσκολεύει την ομαδικότητα; Επιτρέπει ανάμιξη της προσωπικής και οικογενειακής ζωής με την εργασιακή;
 3. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ωθούν ή επιφυλάσσονται για τις αλλαγές; Ποιες είναι οι ομάδες που θα υποφέρουν περισσότερο και ποιες πιθανόν θα ωφεληθούν; Είναι βελτιωμένη η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με πρώτα; Ο τελικός καταναλωτής έχει λόγο  να πάρει θέση ή  μπορεί να σταθεί αδιάφορος;
 4. Ποια νέα επαγγέλματα ανατέλλουν και ποια υπάρχοντα ενισχύονται; Τι είδους ευελιξίες απαιτούνται εκ μέρους των εργαζομένων;
 5. Πώς είναι η νέα εποχή της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού [H.R.] στο περιβάλλον της τηλε-εργασίας;
 6. Η τηλε-εργασια λύνει το πρόβλημα της υπέρ-μετάδοσης του ιού;
 7. Η τηλε-εργασια ποια άλλα προβλήματα λύνει;
 8. Υπάρχει σύστημα διαχείρισης, εποπτείας και στατιστικής;
 • Κύκλο ερωτήσεων και απαντήσεων από το chat ή από προγενέστερα μηνύματα μέχρι 10-15΄. Κατανομή απαντήσεων στους εισηγητές από τον συντονιστή.
 • Συμπεράσματα και θέματα για εμβάθυνση σε επόμενο εργαστήριο 5’ (πάνελ).
 • Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι –

Κοινωνική Οικονομία &Συμπράξεις με Τοπική

Αυτοδιοίκηση= Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι

Εισηγητές: Βασίλης Τακτικός, Δημήτρης Λιόλιος, Γιάννης Φραγκούλης

Η σύμπραξη Κοινωνικών επιχειρήσεων με οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία συνθήκη σήμερα για την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του κοινόκτητου χώρου σε κάθε Δήμο όπου υπάρχει ελλιπής δυνατότητα φροντίδας. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι πάρκα, το πράσινο του Δήμου, δάση και άλση παραλίες, σχολάζουσες γαίες, ανακυκλώσιμο υλικό,  αλλά και η αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Επίσης, η Κοινωνική οικονομία προβάλλει ως αναγκαία συνθήκη για το μέλλον της εργασίας και τις προνοιακές πολιτικές εν καιρώ οικονομικής ύφεσης.

Ταυτόχρονα, προβάλλει ως αναγκαία συνθήκη για την αξιοποίηση ανενεργών πόρων για ελάφρυνση του κράτους και της Τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται για επέκταση της κοινωνικής αλληλεγγύης και προνοιακής πολιτικής, σε μια εποχή συρρίκνωσης της μισθωτής εργασίας λόγω της λεγόμενης τεχνολογικής ανεργίας.

Η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων για τη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών έχει το πλεονέκτημα ότι οι επιδοτήσεις παράγουν προστιθέμενη αξία.

Δεν εστιάζει στην επιδότηση της ανεργίας, αλλά στην ενίσχυση της εργασίας και στη αύξηση του συνολικού προϊόντος.

Μπορούμε να δώσουμε αρκετά πειστικά παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ε.Ε. με κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες διευρύνουν τη κοινωνική φροντίδα στο περιβάλλον την ενέργεια και  τον Πολιτισμό.

Στο σεμινάριο θα υπάρχουν τέτοια παραδειγματικά μοντέλα που υλοποιούν ΣΔΙΤ με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως ο συνεταιρισμός ΕΔΡΑ που λειτουργεί στη δυτική Αττική και πολλές ΚΟΙΣΠΕ σε όλη την Ελλάδα.

Οι συμπράξεις αυτές απαιτούν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας και αυτό είναι το έργο της ανοικτής διαβούλευσης στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα, προβάλλει ως αναγκαία συνθήκη για την αξιοποίηση ανενεργών πόρων για ελάφρυνση του κράτους και της Τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται για επέκταση της κοινωνικής αλληλεγγύης και προνοιακής πολιτικής, σε μια εποχή συρρίκνωσης της μισθωτής εργασίας λόγω της λεγόμενης τεχνολογικής ανεργίας.

Η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων για τη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών έχει το πλεονέκτημα ότι οι επιδοτήσεις παράγουν προστιθέμενη αξία.

Δεν εστιάζει στην επιδότηση της ανεργίας, αλλά στην ενίσχυση της εργασίας και στη αύξηση του συνολικού προϊόντος.

Μπορούμε να δώσουμε αρκετά πειστικά παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ε.Ε. με κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες διευρύνουν τη κοινωνική φροντίδα στο περιβάλλον την ενέργεια και  τον Πολιτισμό.

Στο σεμινάριο θα υπάρχουν τέτοια παραδειγματικά μοντέλα που υλοποιούν ΣΔΙΤ με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως ο συνεταιρισμός ΕΔΡΑ που λειτουργεί στη δυτική Αττική και πολλές ΚΟΙΣΠΕ σε όλη την Ελλάδα.

Οι συμπράξεις αυτές απαιτούν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας και αυτό είναι το έργο της ανοικτής διαβούλευσης στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αγροδιατροφή, χειροτεχνία και τοπική αυτάρκεια στο πλαίσιο

 της Κοινωνικής Οικονομίας

Εισηγητές: Δημήτρης Μιχαηλίδης

 Οι έξι κύκλοι θα αναπτύσσονται σε 10’ προσέγγιση και σε 5’ συζήτηση.

 1. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί        

Με στόχο την προσφορά στην αγορά συνεχώς και συνεπώς σταθερών προδιαγραφών αγροτικών προϊόντων οι παραγωγοί πραγματικού πλούτου (αγρότες) συνεργάζονται με την προϋπόθεση ενιαίου πολλαπλασιαστικού υλικού, ομολόγων καλλιεργητικών & εκτροφικών πρακτικών, ίδιων μετασυλλεκτικών τεχνικών και παράδοσης όλης της παραγωγής.

 1. Γυναικείοι Συνεταιρισμοί       

Με στόχο την ενεργοποίηση αδρανών κομματιών της κοινωνίας οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί προσπαθούν να δημιουργήσουν εισόδημα από την εργασία των γυναικών με την μεταποίηση και προσφορά υπηρεσιών με βάση την ιδιαιτερότητα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

 1. Κ.Υ.Γεω (καταναλωτικοί)        

Πρόκειται για συνεταιρισμούς ανθρώπων (καταναλωτών & παραγωγών) όπου όλοι μαζί συναποφασίζουν για την κάλυψη των αναγκών τους, συνεισφέρουν για τις καλλιεργητικές-εκτροφικές δαπάνες, διανέμουν αναλογικά την ζημιά ή την παραγωγή, χωρίς αγοραπωλησίες, καθόσον είναι όλοι μέλη του ίδιου παραγωγικοκαταναλωτικού συνεταιρισμού.

 1. Αγορές Αγροτών                     

Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενες από τους ίδιους τους παραγωγούς Αγορές Αγροτών (Farmers Market) για την πώληση του 20% της συνολικής αγροτικής παραγωγής κάθε παραγωγού, μια φορά την εβδομάδα, που εξασφαλίζουν ταμειακή ρευστότητα στον αγρότη από την κατανάλωση και τον απελευθερώνουν από τον Τραπεζικό δανεισμό

 • Αγροτικές ΚοινΣΕπ    

Εξασφαλίζουν συνέχεια, συνέπεια, ποιότητα και ποσότητα για συγκεκριμένα επώνυμα συσκευασμένα ή/& μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα με συμφωνία στο πολλαπλασιαστικό υλικό, στις καλλιεργητικές πρακτικές και στην σταθερή ποιότητα ποσοτήτων ικανών να συνάψουν συμφωνίες Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας με σημεία κατανάλωσης (ξενοδοχεία, αλυσίδες κλπ)

 1. Επισκέψιμα Αγροκτήματα    

Αγροτουρισμός είναι αντικείμενο αποκλειστικά των αγροτικών επαγγελμάτων & η καλύτερη εκδοχή του είναι να συνδέεται σε διαδρομές, σε κοινές διοργανώσεις, σε αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε τοπικά σύμφωνα. Τα επισκέψιμα αγροκτήματα ή/& city farm είναι «πρεσβείες» της αγροτικής κοινωνίας στους αστικής νοοτροπίας συμπολίτες …

Υγεία – Πρόνοια- Αναπηρία

στη  Κοινωνική Οικονομία

Εισηγητές: Αλέξανδρος Οικονόμου, Στρατής Χατζηχαραλάμπους

 Κοινωνικές επιχειρήσεις -Παραδείγματα Καλής Πρακτικής

 Προσέγγιση στις  ελλείψεις για παροχή υπηρεσιών στους Τομείς της Υγείας-Πρόνοιας και Αναπηρίας και η δυνατότητα συμβολής μέσω των κοινωνικών επιχειρήσεων .

Ενναλακτικά  μοντέλα προσεγγίσεων, φιλικά προς τον χρήστη, δυνατότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας smart, ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας μέσα από μια οικονομική προσέγγιση του win to win με τον ωφελούμενο.

Στον τομέα της υγείαςγνωρίζουμε ότι το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν. Με την πρόληψη μέσω της διατροφής, τον περιορισμό του καπνίσματος, του αλκοόλ και των άλλων βλαβερών χημικών ουσιών.
·         Με την αντικατάσταση χημικών φαρμάκων και φυτοφαρμάκων και οι δυνατότητες με την χρήση οικοθεραπευτικών μεθόδων και σκευασμάτων. 
·         Με εναλλακτικούς τρόπους που προάγουν την Υγεία (Ολιστική θεραπεία – χωρίς φάρμακα)
·         Με τον Οικολογικό τρόπο οδήγησης (περπάτημα – ποδηλασία = Υγεία – Καλή Φυσική Κατάσταση. 

Πράσινη Οικονομία & Επιχειρηματικότητα -Ενεργειακές κοινότητες

Εισηγητές:  Τάκης Γρηγορίου ,Ευάγγελος Σπινθάκης, Δημήτρης Λιόλιος

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

 • Μπροστά στο περιβαλλοντικό αδιέξοδο των μεγάλων πόλεων, υπάρχει το όραμα των «πράσινων πόλεων», μια ρεαλιστική διέξοδος αλλαγής κατεύθυνσης των επενδύσεων και του καταναλωτικού προτύπου.
 • Συνδέεται άμεσα με την πράσινη ζήτηση σε υγιεινά και ωφέλιμα προϊόντα και υπηρεσίες, με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την οικοδιαχείριση του νερού, με τα βιοκλιματικά κτίρια και την εξοικονόμηση της ενέργειας, με την πολιτική για τις «πράσινες πόλεις» και την ανακύκλωση με την οικοπροστασία των δασών και της θάλασσας. Με την αξίωση για καθαρό περιβάλλον και υγεία.

Το όφελος έτσι, είναι διπλό. Αφενός έχουμε ενεργητική προωθητική διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος κι αφετέρου πράσινη ανάπτυξη που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων.

 • Το ηθικό πλεονέκτημα της πράσινης επιχειρηματικότητας απέναντι σε κάθε μορφή ζωής.
 • Η εφαρμογή των νέων προηγμένων πράσινων τεχνολογιών που προσφέρει πλεονεκτήματα στους επενδυτές της πράσινης επιχειρηματικότητας.
 •  Το περιβαλλοντικό αδιέξοδο των μεγάλων πόλεων και το όραμα για τις πράσινες πόλεις.
 •   Η πίεση για επάρκεια καθαρού πόσιμου νερού για τον αυξανόμενο πληθυσμό και τις αυξανόμενες καλλιέργειες.

 Το αδιέξοδο της υπερκατανάλωσης χημικών φαρμάκων και φυτοφαρμάκων και η ανάγκη, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την χρήση οικοθεραπευτικών μεθόδων και σκευασμάτων

Στον τομέα της πράσινης ενέργειας  με αιχμή τις ενεργειακές κοινότητες μπορούν να αξιοποιηθούν δημόσια- δημοτικά κτίρια και σχολεία, για ενεργειακή αυτάρκεια των Δήμων αλλά και να δημιουργηθεί ζωντανό παράδειγμα σε κάθε Δήμο ώστε να οργανωθούν οι δημότες  και τα νοικοκυριά στην συνεργατική παραγωγή ενέργειας και να εξοικονομήσουν σημαντικούς πόρους.

Χρησιμοποιώντας, τα Φωτοβολταϊκά, την Οικιακή συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας, Κλιματισμό – Φυσικό δροσισμό – φωτισμό

–      Χρησιμοποιώντας τον Ηλιακό Ηλεκτρισμό (για θέρμανση – ψύξη περιβάλλοντος & νερού).
–     λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
–      Κατασκευάζοντας βιοκλιματικά τα νέα κτίρια και διορθώνοντας τα παλιά ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ενεργοβόρα.
–       .

Στον τομέα της κατοικίας, επιλέγοντας φυσικά ανακυκλώσιμα  υλικά που είναι συμβατά, φιλικά και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον όπως :
Ø  Πέτρα -ξύλο : εφόσον είναι προϊόν «αειφορικής διαχείρισης των δασών»   
Ø  Κεραμικά : Σκεύη – σκεπές,. 
Ø  Οικολογική Δόμηση με : οικολογικούς σοβάδες, μονώσεις, σωστές σωληνώσεις νερού, πόρτες, καλωδιώσεις, οικολογικά χρώματα κ.λ.π.
Ø  Με την αξιοποίηση των μισών τουλάχιστον οικιακών απορριμμάτων με οικιακούς κομποστοποιητές 
Ø  Με τις πράσινες στέγες και τους πράσινους ακάλυπτους χώρους των πολυκατοικιών. 
Ø  Με τη δημιουργία μικρών αυτόνομων βιολογικών καθαρισμών.

Στον τομέα της διατροφήςαγοράζοντας και καταναλώνοντας βιολογικά προϊόντα (πάντα με σήμανση), περιορίζοντας την κρεατοφαγία αντικαθιστώντας τις προμαγειρεμένες και πολυσυντηρημένες τροφές, με όσο το δυνατόν φρεσκότερες και λιγότερο «ταξιδεμένες» μέχρι να φθάσουν στο τραπέζι μας, δίνουμε ισχυρή ώθηση στην πράσινη γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα.

Στον τομέα της συσκευασίας, αντικαθιστώντας τις πλαστικές συσκευασίες και σακούλες με συσκευασίες βιολογικής σύνθεσης και ανακυκλώσιμες.

Στον τομέα της ανακύκλωσης, συγκεντρώνοντας τα απορρίμματα σε κάδους, προωθώντας την οικιακή κομποστοποίηση.Στον τουρισμό, επιλέγοντας τόπους που αναδεικνύουν τον οικοτουρισμό, αγροτουρισμό και τα τοπικά βιολογικά προϊόντα, ξενοδοχεία και καταστήματα με πράσινες προδιαγραφές, ενισχύοντας τον πράσινο τουρισμό με τις χαμηλότερες επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Πολιτιστική Δημιουργία –  Εναλλακτικός & Υπεύθυνος Τουρισμός

Η διάρκεια κάθε εισήγησης θα  είναι  3 – 5 λεπτά και θα ακολουθεί διάλογος με ερωτήσεις & απαντήσεις.

Τουλάχιστον 10 ερωτήσεις σε κάθε εισήγηση

Συνολική διάρκεια κάθε εισήγησης μαζί με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις  20-25 λεπτά.

 • «Η αγροτική & τουριστική μικροοικονομία στο ηλεκτρονικό εμπόριο»     

Παύλος Μεγαλοβασίλης, Υπεύθυνος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Knowledge Broadband Services Α.Ε., Πάτρα

 • «Οι πολυσυλλεκτικές & πολυλειτουργικές μορφές γεωργίας και η συμβολή τους στην κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και του υπεύθυνου τουρισμού».

Γιώργος Κόκκινος, Πρόεδρος Ομάδας Παραγωγών ελαιολάδου & επιτραπέζιας ελιάς ΄ΝΗΛΕΑΣ΄, Μεσσηνία

 • «Τουριστικός Προορισμός & Ψηφιακοί Νομάδες»

Νέλλη Κουβελάκη,  Manager “House by Phaos” Κοιν.Σ.Επ.,  Καλαμάτα

 • «Στρατηγική του αλληλέγγυου ανταγωνισμού στον τουριστικό τομέα στην μετά COVID- 19 περίοδο»

Σωτήρης Βαρελάς,  Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 • «Αγροτουρισμός:  καλές πρακτικές & υπεύθυνος τουρισμός»

Σωτήρης Μαρίνης, Αγρόκτημα Art Farm,  Μεγάλη Μαντίνεια Μεσσηνία

 • «Η ανάδειξη του Λεσβιακού Ελαιώνα μέσω της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Παναγιώτης Καραβατάκης,  ΚοινΣΕΠ Μοδούσα Λέσβου

Κώστας  Τσιοπάνος     Ακτιβιστής,  ΑΜΚΕ ΣΠΟΡΟΣ – Λέσβος

 • «Βιώσιμη πολιτιστική διαχείριση των βιομηχανικών κτιρίων επ’ ωφελεία του πολιτισμού και της τοπικής οικονομίας.  Η περίπτωση του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγίου»

Λεωνίδας Μαυροειδής,  Διαχειριστής της ΑΜΚΕ Προώθηση Πολιτιστικών Αξιών – Αίγιο

 • «Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες».

Γιώργος Καραμπάτος,  Εκτελεστικός Διευθυντής Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»

 • «Μονοπάτια – Πολιτισμός & Τοπική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Υπευθύνου & Βιώσιμου Τουρισμού».

Πέτρος Στεφανέας & Ευθύμιος Αλεξόπουλος

Μέλη Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας

Γιώργος Κόκκινος, Πρόεδρος Ομάδας Παραγωγών ελαιολάδου & επιτραπέζιας ελιάς ΄ΝΗΛΕΑΣ΄, Μεσσηνία

 • «Τουριστικός Προορισμός & Ψηφιακοί Νομάδες»

Νέλλη Κουβελάκη,  Manager “House by Phaos” Κοιν.Σ.Επ.,  Καλαμάτα

 • «Στρατηγική του αλληλέγγυου ανταγωνισμού στον τουριστικό τομέα στην μετά COVID- 19 περίοδο»

Σωτήρης Βαρελάς,  Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 • «Αγροτουρισμός:  καλές πρακτικές & υπεύθυνος τουρισμός»

Σωτήρης Μαρίνης, Αγρόκτημα Art Farm,  Μεγάλη Μαντίνεια Μεσσηνία

 • «Η ανάδειξη του Λεσβιακού Ελαιώνα μέσω της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Παναγιώτης Καραβατάκης,  ΚοινΣΕΠ Μοδούσα Λέσβου

Κώστας  Τσιοπάνος     Ακτιβιστής,  ΑΜΚΕ ΣΠΟΡΟΣ – Λέσβος

 • «Βιώσιμη πολιτιστική διαχείριση των βιομηχανικών κτιρίων επ’ ωφελεία του πολιτισμού και της τοπικής οικονομίας.  Η περίπτωση του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγίου»

Λεωνίδας Μαυροειδής,  Διαχειριστής της ΑΜΚΕ Προώθηση Πολιτιστικών Αξιών – Αίγιο

 • «Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες».

Γιώργος Καραμπάτος,  Εκτελεστικός Διευθυντής Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»

 • «Μονοπάτια – Πολιτισμός & Τοπική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Υπευθύνου & Βιώσιμου Τουρισμού».

Πέτρος Στεφανέας & Ευθύμιος Αλεξόπουλος

Πλατφόρμα Δικτύωσης & Επικοινωνίας Φορέων του Τρίτου Τομέα / Κοινωνικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Social Clusters

Εισηγητές: Βασίλης Τακτικός, Κώστας Οικονομόπουλος

Η πλατφόρμα συνεργατική κοινωνία (https://coopsociety.gr/), είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλους τους φορείς κοινωνικής οικονομίας και οργανώσεις της κοινωνίας Πολιτών. Στοχεύει σε μια κοινοπραξία και ένα κοινό εκθεσιακό χώρο ιδεών, συμβουλευτικής, και προϊόντων για εκατοντάδες φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις.  Στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου και στη συνεισφορά ψηφιακού περιεχομένου από ένα εκτεταμένο δίκτυο στο διαδίκτυο. Στην δημιουργία μιας κοινωνικής αγοράς χωρίς μεσάζοντες.

Η δομή της πλατφόρμας είναι απλή. Με τρεις πύλες εισόδου για κάθε χρήστη.

Η πρώτη  αφορά τη συγκέντρωση γνωστικού ψηφιακού περιεχομένου (ψηφιακής βιβλιοθήκης) για την κοινωνική οικονομία

Η δεύτερη όλο το περιεχόμενο του προγράμματος «Μέντορες για την κοινωνική οικονομία» και φόρουμ ανοικτής συμβουλευτικής.

Η Τρίτη τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικών επιχειρήσεων με τη μορφή γέφυρας ηλεκτρονικού εμπορίου για πολλούς εκθέτες.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη έκθεση των κοινωνικών επιχειρήσεων με εύκολη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο και κάθε πολίτη που θέλει να επικοινωνήσει με φορείς στο πεδίο. Ο κόμβος αυτός θα διευκολύνει περισσότερο από κάθε άλλο τίς συνέργειες και Συμπράξεις μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων σε επίπεδο διαβούλευσης και συμβουλευτικής. Τα κλάστερς των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Έπειτα θα διευκολύνει την διαβούλευση με την Κυβέρνηση και  την Τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα τη διακίνηση γνώσης και τεχνογνωσίας.

Πρόκειται, για μια ενωτική συλλογική  δραστηριότητα, της Κοινωνίας των Πολιτών (οργανώσεις και πολίτες) η οποία υπερβαίνει τον κατακερματισμό του χώρου  με άμεση έκφραση του «ΟΛΟΥ» της Κοινωνίας των Πολιτών, με μέσο  ψηφιακή τεχνολογία και  επικοινωνία.

Αντικειμενικός σκοπός που αφορά όλους τους πολίτες είναι να προβάλλει  τα κοινά αγαθά και κοινόκτητο χώρο του περιβάλλοντος, και την άυλης πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

 Για την επικοινωνία: inmeko@otenet.gr

Thl: 2108813760