ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Βιοτουρισμός & Marketing Πρεσπών

logo-title-logo

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο επιμόρφωσης που διοργάνωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation – B.I.O.) στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πρέσπας, στις 27 και 28 Ιουνίου 2013. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα του τουριστικού μάρκετινγκ και η παρουσίαση καλών πρακτικών και εργαλείων για την ανάπτυξη του βιοτουριστικού προϊόντος Πρεσπών με την εφαρμογή των εργαλείων αυτών τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Ο χώρος διεξαγωγής ήταν ευγενική παραχώρηση του Δήμου Πρεσπών.

Το εργαστήριο επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Αλβανία 2007-2013 και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών. Σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου κοινού τουριστικού προϊόντος προστιθέμενης αξίας το οποίο θα προωθηθεί την τουριστική βιομηχανία μέσα από διεθνείς επιχειρηματικούς φορείς και θα υποστηρίξει την περαιτέρω συνεργασία Ελλάδας–Αλβανίας σε κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Δυναμικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή θα αποτελέσει η ανάπτυξη διμερούς τουριστικής πλατφόρμας που θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες και με την συμμετοχή Ελληνικών και Αλβανικών επιχειρήσεων θα προωθηθεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής Κορυτσάς–Πρέσπας. Συντονιστής του διασυνοριακού έργου είναι η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (B.I.O.) ενώ τα μέλη της κοινοπραξίας είναι: ο Οργανισμός Βιολόγων Αλβανίας (ALB), η οργάνωση Ερύμανθος (GR), το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών-CTP (GR) και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς (ALB).

Κύριος εισηγητής του εργαστηρίου ήταν ο Ευθύμιος Μπάκας, Ανώτερο Στέλεχος επιχειρήσεων και Σύμβουλος Marketing. Ο κ. Μπάκας είναι πτυχιούχος Οικονομετρίας του Οικονομικού Πανεπιτημίου Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Master of Business Administration (M.B.A.) από το Cass Business School του City University of London. Ασκεί Διοίκηση και έχει εκτεταμένη εμπειρία σε πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, και παρέχει Συμβουλευτική και Εκπαίδευση με τον Σύνδεμο Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στα πεδία του Διεθνούς Marketing, της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας για Εξαγωγές και Τουρισμό και της Προσέλκυσης Επενδύσεων. Πρόσθετα, διαθέτει Κυβερνητική εμπειρία, ως Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στην επιτυχία του εργαστηρίου συνέβαλε και η ενεργός συμμετοχή του κοινού. Παρουσιάστηκαν ιδέες και προβληματισμοί για την περιοχή, ενώ αναπτύχθηκε διάλογος για τους μηχανισμούς οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας ώστε να αντιμετωπιστούν καίρια προβλήματα όπως η ανεργία και η υποβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Υπήρξε ένθερμη ανταπόκριση στην δημιουργία ενός τοπικού δικτύου συνεργασίας στις Πρέσπες, καθώς και στην συμμετοχή στο διασυνοριακό δίκτυο συνεργασίας με τοπικές κοινωνίες στην Αλβανία με στόχο την λήψη κοινών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Μεταξύ άλλων, το εργαστήριο επιμόρφωσης παρακολούθησαν εκπρόσωποι του Δήμου Πρεσπών, της Δημοτικής Επιχείρησης Πρεσπών, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Πρεσπών-ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Prespana, το Πνεύμα της Ανακάλυψης, τοπικοί σύλλογοι και επιχειρηματίες.

 

biotourism-all-partners-logo

co-financing statement

 

Λήψη σχετικού δελτίου τύπου.

Βρείτε το δελτίο τύπου στην αγγλική γλώσσα εδώ.