«Έξυπνες Πόλεις Κοινωνικής Συμμετοχής και Επιχειρηματικότητας»

«Έξυπνες Πόλεις Κοινωνικής Συμμετοχής και Επιχειρηματικότητας» Θέμα: Πρόταση Συνεργασίας για την εκπόνηση και αξιοποίηση/υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Συμβουλευτικής και Εφαρμογών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ σε Τοπικές Κοινωνίες με

Ανθρώπινοι Πόροι

Ανθρώπινοι Πόροι     Θα πρέπει να εισαχθούν έννοιες και πρακτικές που βοηθούν στη συγκέντρωση άϋλου κεφαλαίου, όπως συστήματα διαχείρισης της γνώσης και κοινωνικού διανοητικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ημερίδα ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣε ημερίδα ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης   Σας προσκαλούμε στην εναρκτήρια ενημερωτική ημερίδα, για την Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο της πράξης «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων» που υλοποιεί η

Τεχνικό Εγχειρίδιο – Μέρος Α: Στρατηγικό Σχέδιο Βιοτουρισμού

  Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μεθοδολογικού εργαλείου στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό» του Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας IPA

Τεχνικό Εγχειρίδιο – Μέρος Β: Eπιδράσεις & δυνατότητες της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάπτυξη του βιοτουριστικού προϊόντος

  Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο αποτυπώνει τις επιδράσεις και δυνατότητες της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάπτυξη του βιοτουριστικού προϊόντος ως το μέσο για μια βιώσιμη τοπική

Τεχνικό Εγχειρίδιο – Μέρος Γ: Η Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα ως βασικός άξονας της Κοινωνικής Οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο

  Η συνεταιριστική οικονομία ως βασικός άξονας της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί σήμερα μοναδική λύση στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας. Σε μια οικονομία που κλονίζεται από

Σχέδιο Μάρκετινγκ – Προώθηση του κοινού βιοτουριστικού προϊόντος Ελλάδας – Αλβανίας

  Το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013» με τίτλο έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό».