Παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

  • Φορολογία Εισοδήματος: www.taxisnet.gr
  • Υπηρεσία αναζήτησης εργασίας: www.oaed.gr
  • Επιδόματα σπουδών (υποτροφίες): www.iky.gr
  • Ιατρικά κόστη (αποζημίωση ή άμεση εξόφληση): www.mohaw.gr

Πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα

  • Υπηρεσία Υποβολής Φόρου Εισοδήματος: Υποβολή φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων και ειδοποίηση αποτελέσματος εκκαθάρισης
  • Υπηρεσία αναζήτησης εργασίας: Αναζήτηση θέσεων εργασίας, υποβολή βιογραφικού μέσω της πύλης του ΟΑΕΔ
  • Ηλεκτρονική δήλωση μεταβολής στοιχείων αυτοκινήτου: Μέσω της πύλης Taxisnet, εφαρμογή e-Οχήματα
  • Ηλεκτρονική αίτηση για λήψη πιστοποιητικών: Πιστοποιητικά γέννησης και γάμου, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης των ΚΕΠ