ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

logoINMEKO

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                                                                                                            

Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69, Τ.Κ. 10433, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο/ Fax: 210 8813760-1

E-mail: anadrash3@gmail.com    

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη

 

Θέμα: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας από το Σεπτέμβριο οργανώνει Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών για την Κοινωνική Οικονομία.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να καλυφθεί άμεσα η ανάγκη στελεχών στους Δήμους για την προώθηση Αναπτυξιακών Συμπράξεων στη λειτουργία κοινωνικών δομών και τη συνεργασία με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς. Όπως είναι γνωστό στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας η ανάγκη εκπαίδευσης επιμορφωτών έχει προκύψει από την πρόσφατη εμπειρία υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μεν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά έχουν μικρή αποτελεσματικότητα ακριβώς και λόγω της έλλειψης ειδικών επιμορφωτών.

Το ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

  • έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού από το site socialactivism.gr
  • διαθέτοντας έναν αρχικό πυρήνα ειδικών επιμορφωτών σε θέματα κοινωνικής οικονομίας,
  • αξιοποιώντας όλο το δίκτυο οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου και τις μελέτες που συνοψίζονται στο βιβλίο «Θεσμοί κα Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας»

είναι σε θέση να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης επιμορφωτών σε υψηλό επίπεδο.

Σχετικά links του εκπαιδευτικού υλικού είναι:

«Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας»

Περίληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών

Υπεύθυνοι του προγράμματος επιμόρφωσης είναι ο κ. Ευάγγελος Σπινθάκης

& η Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη

Email επικοινωνίας: spinthakis@sch.gr & anadrash3@gmail.com