Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

LONTOS 11

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σύρος Κοσκοβόλης: <<Μόνον με την κοινωνική Οικονομία, μπορούμε τα αντιμετωπίσουμε την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σε κάθε κοινοτικό διαμέρισμα να δημιουργηθούν κοινωνικοί συνεταιρισμοί που θα δίνουν άμεσες, ποιοτικές και οικονομικότερες λύσεις σε όλα τα προβλήματα της γειτονιάς>>.

Την Δευτέρα 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, η συνάντηση του Θησείου από ένα κύκλο οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου, με θέμα: κοινωνική οικονομία και συμμετοχική Δημοκρατία, με έμπνευση από τους θεσμούς της Αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Στη συνάντηση μίλησαν ως εισηγητές ο Βασίλης Τακτικός, συντονιστής του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας Πολιτών, ο Σύρος Κοσκοβόλης μέλος του Παρατηρητηρίου και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Γιώργο Καμίνη και ο Δημήτριος Μιχαηλίδης. Στη συνέχεια ακολούθησε ελεύθερος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων.
Ο Βασίλης Τακτικός συγγραφέας του βιβλίου ”Θεσμοί και Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας” επεσήμανε χαρακτηριστικά την σημασία της συμμετοχικής δημοκρατίας στη συλλογική  δημιουργία της πόλης, κάνοντας τη σύγκριση των αξιών Αρχαίας άμεσης Αθηναϊκής Δημοκρατίας τις αξίες της σημερινής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας της κυριαρχίας, της ατομικότητας και του καταναλωτισμού.
Υπογράμμισε έτσι τη σημασία της συμμετοχικότητας όχι μόνον προς την αυθεντικότητα της Δημοκρατίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και την αποτελεσματικότητα στην ενεργοποίηση του συνόλου των ανθρώπινων πόρων, σε μια κοινωνία και την αξία του συνεργατισμού, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, που είναι και το κύριο συστατικό της κοινωνικής οικονομίας.
Στον προβληματισμό που έθεσε, διατύπωσε το ερώτημα: ”Πώς είναι δυνατόν με τα σημερινά ασύγκριτα τεχνολογικά μέσα, σε σχέση με τις αρχαίες πόλεις  και τους ενεργειακούς πόρους που είναι διαθέσιμοι, να έχουμε τόση ανεργία και τέτοιες αποκρουστικές πόλεις, σε τόσο μεγάλη αντίθεση με την καλαισθησία και την ποιότητα των αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.  Αυτό δεν μπορεί να οφείλεται πουθενά αλλού, παρά μόνον στην ποιότητα της δημοκρατίας και της συμμετοχής, κατά πρώτο λόγο και στην ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό το έλλειμμα συμμετοχής του πολίτη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να αλλάξει. Είναι ενθαρρυντικό ότι οι δήμαρχοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Καμίνης και Μπουτάρης, ενθαρρύνουν τη συνεργασία με την κοινωνία πολιτών και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία συνεργασίας, μέσα από τις Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις για την κοινωνική οικονομία και την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, που θα συνεργάζονται με τους Δήμους.
 Έτσι μια σειρά από νέες κοινωνικές υπηρεσίες στους Δήμους είναι εφικτές. Δομές πρωτοβάθμιας υγείας, υποστήριξη κοινωνικά αδύναμων ομάδων, θερμοκοιτίδες κοινωνικής επιχειρηματικότητας”.
Ο Σύρος Κοσκοβόλης που είναι εδώ μαζί μας απόψε και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Γιώργο Καμίνη, είναι τεχνοκράτης στο χώρο της επιχειρηματικότητας, με τριακονταετή επαγγελματική εμπειρία στον ΕΟΜΜΕΧ και τα επιμελητήρια, όπου εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις για την επιχειρηματικότητα και, με πολιτικές ευαισθησίες και γνώση για την κοινωνική οικονομία. Είναι ο καλύτερος λοιπόν πρεσβευτής των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, εφόσον εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος με το Γ. Καμίνη.
Ας ακούσουμε και την δική του προσέγγιση που είμαστε βέβαιοι ότι θα υποστηρίξει και ως εκλεγμένος στο Δήμο Αθήνας. Στη συνέχεια ο Σύρος Κοσκοβόλης λαμβάνοντας τον λόγο υποστήριξε ότι η κοινωνική οικονομία θα πρέπει να μπει σε πρώτη προτεραιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και διαβεβαίωσε ότι ο Καμίνης όπως και ο Μπουτάρης στην Θεσσαλονίκη πιστεύουν στις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας και έχουν δώσει ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής.
Αναφέρθηκε στα προγράμματα που ετοιμάζει ο ίδιος να εισηγηθεί στην νέα δημοτική αρχή για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους τομείς της υγείας, πρόνοιας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας  και ιδιαίτερα του πολιτιστικού τουρισμού αξιοποιώντας σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τα πάρκα και τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους.
Όπως ανέπτυξε η Αθήνα, καλείται για άλλη μία φορά στην ιστορία της να παίξει το ρόλο της και να αναγεννηθεί. Να ξαναδημιουργήσει τον κοινωνικό και επιχειρηματικό της ιστό, να προχωρήσει σε νέες καινοτόμες ιδέες που θα δημιουργήσουν οι νέες πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν. Η μητροπολιτική Αθήνα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις πολλές και ανεκμετάλλευτες υποδομές της ως χώρους ανάπτυξης, είτε σε παραδοσιακούς τομείς που εγκαταλείπονται, είτε σε νέες καινοτόμες δραστηριότητες που θα δημιουργήσουν μια νέα αναπτυξιακή δυναμική, θα βελτιώσουν την ζωή των πολιτών και θα συμβάλουν με ενεργητικές πολιτικές στην απασχόληση.
Θεματικά πάρκα, χώρους πρασίνου, κοινωνικές αγορές και πολιτιστικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τον εθελοντισμό των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Μια τέτοια περίπτωση πολιτιστικής και τουριστικής αξιοποίησης είναι το πάρκο του πεδίου του Άρεως.
Το πάρκο που αποτέλεσε διαχρονικά σημείο πολιτιστικών συναντήσεων μπορεί να ξαναγίνει το πάρκο που θα ανήκει πραγματικά και ουσιαστικά σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε περιθωριακές κοινωνικές ομάδες. Η θεσμοθέτηση νέων εκθέσεων, σε συνδυασμό με ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις σε ετήσια βάση, εμπλέκοντας τον Δήμο της Αθήνας, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ,ΒΕΑ,ΕΕΑ),τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ,ΕΣΕΕ,ΓΣΕΒΕΕ,ΣΕΒ) καθώς και άλλους κατά περίπτωση φορείς, μπορεί να καταστήσει το πάρκο «δεξαμενή» νέων ιδεών και συλλογικής παρέμβασης.
Γενικότερα, αναφορικά με τον στρατηγικό ρόλο της κοινωνικής οικονομίας, επεσήμανε ότι σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν σαφείς οδηγίες προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αυτός ο στόχος έχει ενταχθεί στα βασικά εθνικά έγγραφα και οδηγίες των χωρών αυτών αξιοποιώντας και αντίστοιχα προγράμματα του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου.
Σε ότι αφορά την χώρα μας βασική πρόκληση για τους φορείς που εμπλέκονται στην κοινωνική οικονομία, για τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες είναι η αξιοποίηση τις υπάρχουσας εμπειρίας των κινημάτων αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης και η διεύρυνσή της.
Ζητούμενο είναι να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων κοινωνικών προβλημάτων στη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση.
Ο Σύρος Κοσκοβόλης έχοντας μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων από την θητεία του στον ΕΟΜΜΕΧ και την Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, αναφέρθηκε στην εμπειρία του από την υλοποίηση ενός σχετικού προγράμματος στην Βενετία, όπου δημιουργήθηκαν 15 κοινωνικοί συνεταιρισμοί, δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας.
Τέλος, ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, ένας κοινωνικός ακτιβιστής των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών συνεταιρισμών ιδιαίτερα στο αγροτικό χώρο, βαθύς γνώστης του αντικειμένου που συμμετέχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις διαλόγου το χρόνο σε όλη την Ελλάδα επεσήμανε την άλλη πολιτική από τα κάτω που γίνεται σε αντίθεση με την ιεραρχική εξουσία, που έχει να κάνει με την αυτενέργεια της κοινωνίας πολιτών.
Οι θεσμοί της κοινωνικής οικονομίας και της Άμεσης Δημοκρατίας έχουν να κάνουν με την πολιτική των πολιτών, την αυτοοργάνωση και τον συνεργατισμό. Έτσι, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να πάρουν τις τύχες στα χέρια σε ότι αφορά την παραγωγή και την δημιουργία θέσεων εργασίας με προπομπό την Κοινωνία των Πολιτών.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση:

LONTOS  LONTOS 2

LONTOS 7a  LONTOS 8

LONTOS 9  LONTOS 10

LONTOS 12 LONTOS 16

LONTOS 4a  LONTOS 5a